دانلود مقاله مشخصات استاندارد مواد افزودنی شیمیایی برای بتن ۲۵ ص

دانلود مقاله مشخصات استاندارد مواد افزودنی شیمیایی برای بتن ۲۵ ص

دانلود مقاله مشخصات استاندارد مواد افزودنی شیمیایی برای بتن ۲۵ ص

دانلود-مقاله-مشخصات-استاندارد-مواد-افزودنی-شیمیایی-برای-بتن-25-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏«‏بنام خدا‏»
‏مشخصات استاندارد مواد افزودنی شیمیایی برای بتن:
‏این استاندارد تحت نام‏‌‏گذاری ثابت C494/C94m‏ منتشر شده است. اعدادی که بلافاصله پس از نامگذاری نوشته شده، نشان دهنده سال آخر اصلاح است. اپسیلون رونویس نشان‏‌‏دهنده یک تغییر ویرایشی از آخرین تجدیدنظر است. این استاندارد برای استفاده کارکنان وزارت دفاع تأئید شده است.
‏۱) قلمرو:
‏۱-۱- این مشخصه مواردی همچون مواد افزودنی شیمیائی را برای استفاده در بر می‏‌‏گیرد که به ترکیب بتنی سیمان هیدرولیک برای رسیدن به هدف یا اهدافی که در ۷ نوع ذیل نشان داده شده است اضافه می‏‌‏گردد.
‏۱-۱-۱- نوع A‏: مواد افزودنی کاهنده آب
‏۲-۱-۱- نوع B‏: مواد افزودنی تعویق انداز
‏۳-۱-۱- نوع C‏: مواد افزودنی تسریع کننده
‏۴-۱-۱- نوع D‏: مواد افزودنی کاهنده آب و تعویق‏‌‏انداز
‏۵-۱-۱- نوع E‏: مواد افزودنی کاهنده آب و تسریع‏‌‏کننده
‏۶-۱-۱- نوع F‏: مواد افزودنی کاهنده آب و گسترده بالا
‏۷-۱-۱- نوع G‏: مواد افزودنی کاهنده آب، گسترده بالا و تعویق‏‌‏انداز
‏این مشخصه آزمایشات یک ماده افزودنی را با مواد بتن‏‌‏ریزی مناسب همانطور که در ۱۱۰۱ و ۱۱۰۳ شرح داده شده یا با سیمان، یوزولان، مصالح و ماده افزودنی حباب‏‌‏زا که برای کار مخصوصی پیشنهاد شده‏‌‏اند نشان می‏‌‏دهد. مگر اینکه غیر از این توسط خریدار مشخص شده باشد. آزمایشات باید با استفاده از بتن‏‌‏ریزی همانطور که در ۱۱۰۳ و ۱۱۰۱ شرح داده شده، انجام شود.
‏۲
‏ یادداشت ۱: توصیه می‏‌‏شود تا آنجا که ممکن است، آزمایشات با استفاده از سیمان یوزولان، پیمانه کردن متوالی و سایر شرایط فیزیکی پیشنهاد شده برای کار مخصوص (۴-۱۱) انجام شود. چون اثرات مخصوص ایجاد شده توسط مواد افزودنی شیمیائی ممکن است با ویژگیها و اندازه‏‌‏های سایر اجزای سازنده تغییر کند. برای نمونه انواع G‏ و F‏ مواد افزودنی ممکن است کاهش آب بیشتری را در مخلوطهای بتنی نشان دهد که دارای سیمان بیشتری است. مخلوطهائی که دارای گستره بالائی از کاهش آب هستند بطورکلی سرعت بالاتری از افت (نشست) را نشان می‏‌‏دهند. وقتی مخلوطهای گستره بالا برای انتقال قابلیت کار افزایشی مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر ممکن است محدود به طول مدت شود. افت یا نشست اصلی در ۳۰ تا ۶۰ دقیقه اول بستگی به عواملی دارد که بطورکلی بر آهنگ تأثیر فقدان افت یا نشست موثرند. استفاده از مواد افزودنی شیمیائی برای ایجاد نشست بالای بتن شامل مش‏خصه ۱۱۰۷ است.
‏یادداشت ۲:
‏خریدار باید مطمئن شود که مواد افزودنی فراهم شده برای استفاده در کار معادل با ترکیب مواد افزودنی در معرض آزمایش، تحت این مشخصه است.
‏یادداشت ۳:
‏مواد افزودنی که حاوی مقادیر نسبتا بالائی از کلرید هستند ممکن است فرسایش فولاد بتن پیش تنیده را تسریع کند.
‏موافقت با شرایط این مشخصه نباید شامل این اطمینان خاطر از پذیرش مواد افزودنی برای استفاده در بتنهای پیش تنیده باشد.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x