دانلود مقاله مسلم کیانپور

دانلود مقاله مسلم کیانپور

دانلود مقاله مسلم کیانپور

دانلود-مقاله-مسلم-کیانپورلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۲ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۲
‏لیست کارهفتگی و ‏ساعات‏ کار ‏د‏ر سازمان نظام مهندسی ساختمان
‏روزهای هفته
‏ساعات کار‏ی ‏روزانه
‏جمع ‏ساع‏ا‏ت کارروزانه
‏توضیحات
‏امضاء روزانه
‏شنبه ۲۵/۷/۸۸
‏-
‏-
‏روز ارائه برگه کارآموزی به بانک
‏یکشنبه ۲۶/۷/۸۸
‏۵/۷ صبح تا ۵/۱۲ظهر
‏۵ساعت
‏آشنای با کارهای بانکی
‏دوشنبه ۲۷/۷/۸۸
‏۵/۷ صبح تا ۵/۹صبح
‏۲ ساعت
‏جمع کردن فیش ها بانکی ودسته بندی کردن آنها
‏سه شنبه ۲۸/۷/۸۸
‏۱۰صبح تا ۵/۱ بعدظهر
‏۵/۳ ساعت
‏باند کردن پولهای فله
‏چهارشنبه ۲۹/۷/۸۸
‏۵/۷ صبح
‏تا
‏۲ بعدازظهر
‏۵/۶ ساعت
‏دادن دفترچه ها به مشتری بانک
‏پنج شنبه ۳۰/۷/۸۸
‏۵/۷ صبح
‏تا ۱۲ظهر
‏۵/۴ ساعت
‏آخرماه وآخر هفته کارهای متفرقه انجام دادم
‏جمع ساعت کار‏ی ‏در این هفته‏ ‏ ‏
‏۵/۲۱ ساعت
‏روزهای هفته
‏ساعات کار‏ی
‏جمع ‏ساع‏ا‏ت کارروزانه
‏توضیحات
‏امضاء روزانه بانک
۳
‏روزانه
‏شنبه ‏۲‏/‏۸‏/۸۸
‏۵/۷ صبح تا ۵/۹ صبح
‏۲ساعت
‏او ل هفته بود وکارخاصی برای من نبود
‏یکشنبه ‏۳‏/‏۸‏/۸۸
‏۵/۷ صبح تا ۵/۱‏۱‏ظهر
‏۴‏ساعت
‏ب‏رد‏ن چندتانامه وسندبرای بانک تجارت وملی مرکزی
‏دوشنبه ‏۴‏/‏۸‏/۸۸
‏۵/۷ صبح تا ۵/۹صبح
‏۲ ساعت
‏ب‏رد‏ن فیشها وقبض هاوکارها بین بانکی
‏سه شنبه ‏۵‏/‏۸‏/۸۸
‏۱۰صبح تا۱۳‏ بعدظهر
‏۳ ساعت
‏نشستن دربانک وبیکار
‏چهارشنبه ‏۶‏/‏۸‏/۸۸
‏۸‏صبح
‏تا
‏۲ بعدازظهر
‏۶ ساعت
‏کارهای مربوط به حسابهای قدیمی وتبدیل به حسابهای جدید نوشتن فرم
‏پنج شنبه ‏۷‏/‏۸‏/۸۸
‏۵/۷ صبح
‏تا ۱۲ظهر
‏۵/۴ ساعت
‏نوشتن چندتابرگه سند برای مشتری وتأئید کردن آنها پیش رئیس بانک
‏لیست ‏ کار‏ ‏هفت‏ه د‏وم‏ بانک ملی
‏جمع ساعت کار‏ی ‏در هفته ‏دوم‏ ‏ ‏
‏۵/۲۱ ساعت

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x