دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی ۴۶ص

دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی ۴۶ص

دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی ۴۶ص

دانلود-مقاله-مسئولیت-کیفری-در-قلمرو-جرائم-مطبوعاتی-46صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
‏مقدمه:
‏دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ‏…‏ باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
‏به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ‏…‏) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
‏به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچ‏ی‏دگی‏ بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
‏مسوولیت‏ کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
‏مسوولیت‏ کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(۱) در اکثر جرایم مرتکب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ جرم در زنج‏ی‏ره‏ مباشر، شر‏ی‏ک‏ و معاون به سادگ‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ هستند، در حال‏ی‏که‏ طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلم
‏مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
‏مقدمه:
‏دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ‏…‏ باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
‏به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ‏…‏) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
‏به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچ‏ی‏دگی‏ بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
‏مسوولیت‏ کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
‏مسوولیت‏ کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(۱) در اکثر جرایم مرتکب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ جرم در زنج‏ی‏ره‏ مباشر، شر‏ی‏ک‏ و معاون به سادگ‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ هستند، در حال‏ی‏که‏ طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلم

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x