دانلود مقاله مرگ بهشت جهنم

دانلود مقاله مرگ بهشت جهنم

دانلود مقاله مرگ بهشت جهنم

دانلود-مقاله-مرگ-بهشت-جهنملینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۶۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
‏م‏قدمه :
‏سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر اوست وپس از او آخری نباشد . خدایی که دیدگان از دیدنش ناتوان اند و اندیشه های وصف کنندگان از عهده ی وصفش برنپیایند . به قدرت و توانایی خود آفریدگان را آفرید و آنان را در اراده و خواست خویش به وجود آورد ، بی آ‏نکه از روی مثال و نمونه ای باشد. سپس آنان را در راه اراده وخواست خویشتن روان گردانید و در راه محبت ودوستی به خود بر انگیخت. و از رزقی که عطا فرموده هر جانداری ر ا روزی معلومی قرار داده است. سپس از آن برای او در زندگی مدتی معلوم تعیین و پایانی معین قرار داده که با روزهای زندگیش به سوی آن پایان گام برمی دارد. در توحید و یگانگی اش راهنمایی مان فرموه و از عدول و کجروی و شک در امر خود دورمان ساخت. سپاسی که به آن از آتش دردناک خدا رسته به جوار رحمتش رهسپار شویم. سپاسی که به آن شانه به شانه مقربین از فرشتگان رفته ، جا را به آنها تنگ سازیم و به آن در سرای جاودانی، با پیغمبران و فرستاده اش گرد آییم. سپاسی را که حد آن را انتها … نیست. سپاسی که موجب … خشنودی و وسیله آمرزش … و پناه از عذاب … و جلوگیری از معصیت … باشد. سپاسی که به وسیله آن در بین نیک بختان و دوستان او کامروا گردیم، که خدا یاری دهنده ‏مؤمنین و در خوشی و سختی ستوده شده است. ‏د‏ر ستایش خدای عز و جل
۲
‏فهرست
‏زندگی :
‏ تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید
‏سرآمد زندگی و اجل معین در قرآن کریم
‏کیفیت دو اجل
‏مرگ :
‏حقیقت مرگ
‏در مجانست خواب و مرگ
‏ترس از مرگ
‏عمل فرشتگان قبض ارواح و ملک الموت عین عمل خداست
‏قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است
‏کیفیت قبض روح
‏لحظه مرگ
‏آسانی و سختی جان دادن
‏گزارش های پس از مرگ

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x