دانلود مقاله مراتب توحید ۲۷ ص

دانلود مقاله مراتب توحید ۲۷ ص

دانلود مقاله مراتب توحید ۲۷ ص

دانلود-مقاله-مراتب-توحید-27-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۷ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏مراتب توحید
‏از منظر قرآن، توحید و شرک در زندگی انسان نقش اول را برعهده دارد، زیرا اعمال و رفتار انسان، جلوه عقیده و اندیشه اوست. اگر اندیشه او توحیدی گردد، اعمال او نیز صیغه توحیدی به خود می‏‌‏گیرد و اگر شرک در اندیشه و قلب او راه یابد، در اعمال او نیز متجلی می‏‌‏شود. مراتب توحید عبارتند از:
‏توحید در ذات؛
‏توحید در صفات؛
‏توحید در خالقیت؛
‏توحید در ربوبیت؛
‏توحید در حاکمیت؛
‏توحید در اطاعت؛
‏توحید در تقنین و تشریع؛
‏توحید در عبادت و پرستش.
‏توحید در ذات (ذاتی)
‏مقصود از توحید ذاتی، این است که خدا یگانه و بی‏‌‏همتا و بی‏‌‏مانند است. به عبارت روشن‏‌‏تر، ذات خدا به گونه‏‌‏ای است که تعدد و کثرت برنمی‏‌‏دارد و نمی‏‌‏توان در عالم خارج و ذهن، برای او فرد دیگر تصور نمود.
‏توحید ذاتی در قرآن و روایات
‏قرآن و روایات به روشنی بر یگانگی و بی‏‌‏همتایی خدا و تعددناپذیری ذات مقدس او دلالت دارد. از جمله آیان قرآن کریم در این باره عبارتند از:
y‰Îgx©‏ ª!$#‏ ¼çm¯Rr&‏ Iw‏ tm»s9Î)‏ žwÎ)‏ uqèd‏ èps3Í´¯»n=yJø۹$#ur‏ (#qä۹’ré&ur‏ ÉOù=Ïèø۹$#‏ $JJͬ!$s%‏ ÅÝó¡É)ø۹$$Î/‏
‏۲
۴‏ Iw‏ tm»s9Î)‏ žwÎ)‏ uqèd‏ Ⓝ͖yêø۹$#‏ ÞOŠÅ۶yÛø۹$#
‏خدا گواهی می‏‌‏دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می‏‌‏دهند در حالی که [خداوند در تمام عالم] به عدالت قیام دارد، معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
‏در این آیه خداوند، فرشتگاه و عالمان به روشنی بر توحید شهادت می‏‌‏دهند. در آیه‏‌‏ای دیگر آمده است:
}§øŠs9‏ ¾ÏmÎ=÷WÏJx.‏ Öäï†x«‏ (‏ uqèdur‏ ßìŠÏJ¡¡۹$#‏ 玍ÅÁt7ø۹$#
‏چیزی مانند او نیست و او شنوا و بیناست.
ö@è%‏ uqèd‏ ª!$#‏ î‰ymr&‏ ÇÊÈ‏ ª!$#‏ ߉yJ¢Á۹$#‏ ÇËÈ‏ öNs9‏ ô$Î#tƒ‏ öNs9ur‏ ô‰s9qãƒ‏ ÇÌÈ‏ öNs9ur‏ `ä۳tƒ‏ ¼ã&©!‏ #·qàÿà۲‏ ۷‰ymr&‏ ÇÍÈ‏
‏بگو، خدا، یکتا و یگانه است، خدای صمد، نه کس را زاده، نه زاییده از کس و برای او هیچگاه شبیه و مانند نبوده است.
‏امیرالمومنین علی(ع) در این باره می‏‌‏فرماید:
‏هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه
‏او یکی است و برایش در میان موجودات، مانندی نیست.
‏و انه عز و جل احدی المعنی لا ینقسم فی وجود و لا وهم و لا عقل
‏او احدی المعنی است، برای او نه در خارج و نه در وهم و نه در عقل، جزء متصور نیست.
‏از این آیات و روایبات به خوبی برمی‏‌‏آید که خدا یگانه و بی‏‌‏همتاست و نیز ذات او بسیط است و دارای جزء نیست.
‏دلیل عقلی بر توحید ذاتی

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x