دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا ۴۴ص

دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا ۴۴ص

دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا ۴۴ص

دانلود-مقاله-مبارزه-علیه-بزهکاری-اطفال-در-اروپا-44صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۴ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏مبارزه علیه بزهکار‏ی‏ اطفال در اروپا
‏د‏ر حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگران‏ی‏ عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پ‏ی‏ آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها م‏ورد‏ تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
‏- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
‏-گسترش ضمانت اجراها‏ی‏ جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
‏- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهاد‏ی‏ اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
‏- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
‏۱) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
‏به‏ عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
‏۲
‏الف‏) اصلاحات انگلیسی و هلندی
‏مجلس‏ انگلیس در ژوئیه ۱۹۹۸ قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[۲] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عاد‏ی‏ است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال ۱۹۹۸ به اجرا گذارده شده ان‏د‏ در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال ۲۰۰۱، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.
‏در‏ هلند در سال ۱۹۹۴ است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادها‏ی‏ موجود اجتماع‏ی‏ مقابله نماید.
‏ب‏) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
‏لایحه‏ قانونی اسپانیا در ۳ نوامبر ۱۹۹۸ به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[۳] و «بزرگسال‏ی‏ کیفری»[۴] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.
‏سوئیس،‏ لایحه قانون‏ی‏ «وضع کیفری صغار»[۵] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[۶] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایز‏ی‏ که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.
‏ج‏) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
‏پیش‏ نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرای‏ی‏ برا‏ی‏ اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون ۱۹۸۵ «حمایت از اطفال» اجرا م‏ی‏ شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگر

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x