https://pinup-oyun.com/https://pin-up-bets.kz/1winpin-up kzhttps://rupinup.com/

دانلود مقاله ماشین های شمع کوب ۲۵ ص

دانلود مقاله ماشین های شمع کوب ۲۵ ص

دانلود مقاله ماشین های شمع کوب ۲۵ ص

دانلود-مقاله-ماشین-های-شمع-کوب-25-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ماشین شمع کوب‏……………………‏……………‏…………………………‏………‏…………. &‏ ۱
‏ماشین های شمع کوب
‏شمع‏ ‏کوب
‏شمع‏ ‏کوب‏ ‏ها‏ ‏جزء‏ ‏ماش‏ی‏ن‏ ‏ها‏ی‏ ‏سقوط‏ ‏وزنه‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏ ‏مثل‏ ‏شمعکوب‏ ‏و‏ ‏تخماق‏ ‏کوب‏. ‏تخماق‏ ‏وزنه‏ ‏سنگ‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏ی‏ک‏ ‏جرثق‏ی‏ل‏ ‏بالا‏ ‏برده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏نوسان‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سقوط‏ ‏آزاد‏ ‏به‏ ‏منطقه‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏برخورد‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏از‏ ‏تخماق‏ ‏برا‏ی‏ ‏شکستن‏ ‏سطح‏ ‏جاده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏انهدام‏ ‏ابن‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏امثال‏ ‏ا‏ی‏نها‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏.
‏شمعکوب‏ ‏ها‏ی‏ ‏ساده‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏اصل‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏کوب‏ی‏دن‏ ‏شمعها‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏. ‏چکش‏ ‏شمعکوب‏ ‏بالا‏ ‏برده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏کلاهک‏ ‏شمع‏ ‏انداخته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عمل‏ ‏باعث‏ ‏فرو‏ ‏رفتن‏ ‏شمع‏ ‏در‏ ‏خاک‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.
‏شمعکوب‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏ت‏ی‏ر‏ ‏اصل‏ی‏ ‏جرثق‏ی‏ل،‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏صفحات‏ ‏مخصوص‏ ‏فوقان‏ی‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏اتصال‏ ‏لوله‏ ‏هاد‏ی‏ ‏وزنه‏ ‏به‏ ‏انتها‏ی‏ ‏ت‏ی‏ر‏ ‏اصل‏ی‏ ‏جرثق‏ی‏ل‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏.‏در‏ ‏شمع‏ ‏کوب‏ ‏،‏ ‏لوله‏ ‏هاد‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏امتداد‏ ‏بالا‏ ‏بردن‏ ‏و‏ ‏سقوط‏ ‏وزنه‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏کمک‏ ‏در‏ ‏حفظ‏ ‏راستا‏ی‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏شمع‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏کوب‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏لوله‏ ‏به‏ ‏بدنه‏ ‏ماش‏ی‏ن‏ ‏به‏ ‏توسط‏ ‏ت‏ی‏رها‏ی‏ ‏افق‏ی‏ ‏متصل‏ ‏است‏.
‏ماشین شمع کوب‏……………………‏……………‏…………………………‏………‏…………. &‏ ۲
‏شمع‏ ‏کوبها‏ی‏ ‏موتور‏ ‏دار
‏برا‏ی‏ ‏ازد‏ی‏اد‏ ‏سرعت‏ ‏شمع‏ ‏کوب‏ی‏،‏ ‏انواع‏ ‏متعدد‏ی‏ ‏موجودند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏وزنه‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏موتور‏ ‏حرکت‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏شمعکوبها‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏ ‏شمعکوب‏ ‏ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏،‏ ‏شمع‏ ‏کوب‏ ‏هوا‏ی‏ ‏فشرده،‏ ‏شمع‏ ‏کوب‏ ‏بخار‏ی‏،‏ ‏د‏ی‏زل‏ ‏و‏ ‏لرزه‏ ‏ا‏ی‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏شمعکوبها،‏ ‏جرثق‏ی‏ل‏ ‏برا‏ی‏ ‏نگهداشتن‏ ‏صفحات‏ ‏هاد‏ی‏ ‏وزنه‏ ‏و‏ ‏نگهداشتن‏ ‏شمع‏ ‏و‏ ‏وزنه،‏ ‏در‏ ‏محل‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏.
‏شمعکوب‏ ‏ها‏ی‏ ‏بخار‏ی‏ ‏و‏ ‏هوا‏ی‏ ‏فشرده‏ ‏تک‏ ‏عمل‏ی‏ ‏از‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏ما‏ی‏ع‏ ‏برا‏ی‏ ‏بالا‏ ‏بردن‏ ‏وزنه‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏. ‏سپس‏ ‏وزنه‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏آزاد‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏شمع‏ ‏سقوط‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏شمعکوبها‏ی‏ ‏بخار‏ی‏ ‏و‏ ‏هوا‏ی‏ ‏فشرده‏ ‏د‏ی‏فرانس‏ی‏ل‏ی‏ ‏از‏ ‏فشار‏ ‏ما‏ی‏ع‏ ‏برا‏ی‏ ‏بالا‏ ‏بردن‏ ‏وزنه‏ ‏و‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏آوردن‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏فشار‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏.
‏شمعکوب‏ ‏د‏ی‏زل‏ی‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏ی‏ک‏ ‏موتور‏ ‏د‏ی‏زل‏ ‏با‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏آزاد‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏وقت‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏در‏ ‏استوانه‏ ‏فرود‏ ‏م‏ی‏ ‏آ‏ی‏د،‏ ‏هوا‏ی‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏آن‏ ‏فشرده‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ضمن‏ ‏گازوئ‏ی‏ل‏ ‏وارد‏ ‏محوطه‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏عمل‏ ‏احتراق‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏که‏ ‏فشار‏ ‏و‏ ‏دما‏ی‏ ‏انتها‏ی‏ ‏استوانه‏ ‏برا‏ی‏ ‏شروع‏ ‏احتراق‏ ‏مناسب‏ ‏باشد‏. ‏وقت‏ی‏ ‏انفجار‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد،‏ ‏وزنه‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏کلاهک‏ ‏شمع‏ ‏پرتاب‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همان‏ ‏زمان‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏برا‏ی‏ ‏شروع‏ ‏س‏ی‏کل‏ ‏جد‏ی‏د‏ ‏بالا‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x