دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود ۳۵ ص

دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود ۳۵ ص

دانلود مقاله لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود ۳۵ ص

دانلود-مقاله-لزوم-اندازه-گیری-هوش-هیجانی-و-دلالت-های-ارتقاء-تحصیلی-خود-به-خود-35-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲
‏لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود‏ 
‏ضرورت های دیگری برای استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در برنامه ریزی درسی
‏( این مقاله از وبلاگی تحت عنوان ارزشیابی توصیفی، نوشته آقای محمد حسن مقنی‌زاده اخذ شده. Pars EI‏)
‏در این یادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسی دلالت های استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در نظام برنامه ریزی درسی با توجه به نظام موجود ارزشیابی تحصیلی و مقررات موجود ارتقاء تحصیلی در آموزش و پرورش کشور می پردازیم.
متاسفانه در ادبیات آموزشی موجود در کشور ما، امتحان که نوعی اندازه گیری (Assessment‏) می باشد؛ با ارزشیابی (Evaluation‏) که نوعی قضاوت است؛ یکسان پنداشته شده است. در حالیکه امتحاناتی که در نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران با استفاده از مقیاس کمی (۲۰-۰) از دانش آموزان گرفته می شود تنها بخشی از قابلیت های هوش شناختی (IQ‏) دانش آموزان را می سنجد و در مورد اندازه گیری هوش هیجانی (Emotional Intelligence‏) اطلاعاتی را فراهم نمی آورد. لذا در این یادداشت به تدقیق پیرامون هوش هیجانی و ارتقاء تحصیلی می پردازیم. سید احمد جلالی در مقاله ای تحت عنوان “هوش هیجانی” که در فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل ۷۰ و ۶۹ منتشر شده، به کالبد شکافی این واژه پرداخته است.
‏در ‏قسمت اول ‏این یادداشت به نقل مستقیم مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
۱. تعریف هوش هیجانی
۲. بررسی پیشینه نظری هوش هیجانی
۳. بررسی مطالعات انجام شده درباره هوش غیر شناختی
۴. مولفه های اصلی هوش هیجانی و عوامل تشکیل دهنده آنها
‏در ‏قسمت دوم ‏یادداشت به بررسی دلالت های ارتقاء خود به خود تحصیلی در نظام ارزشیابی تحصیلی ایران پرداخته ایم. محمد حسنی با مساعدت و همفکری هفت تن از همکارانش در دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش مقاله ای تحت عنوان “ارتقاء خودکار قبولی تضمینی یا حذف مردودی” تهیه کرده است. در این مقاله معنی، کاربرد، دلایل، چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود در نظام ارزشیابی تحصیلی کشور با استفاده از شواهد پژوهشی و مطالعاتی و آئین نامه ها و مقررات تحصیلی تشریح شده است. (حسنی، بی تا )
در قسمت دوم این یادداشت به نقل مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
۱. معنی ارتقاء خودبه خود
۲. دلایل و شواهد موید ارتقاء خود به خود
۲-۱- تعمیم و گسترش آموزش همگانی
۲-۲- توجه به تمامی عوامل موثر در افت تحصیلی
۲-۳- عوارض روحی و روانی مردودی
۲-۴- آموزش و پرورش جدید و دلالت های آن
۲-۵- امتحانات و عوارض آن
۲-۶- اعتبار و توان امتحان در سنجش اهداف
۲-۷- خسارت های اقتصادی نظام موجود ارزشیابی تحصیلی
۳. بررسی و نقد نظرهای طرفدارن نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران
۴. چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود
‏۲
‏لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود‏ 
‏ضرورت های دیگری برای استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در برنامه ریزی درسی
‏( این مقاله از وبلاگی تحت عنوان ارزشیابی توصیفی، نوشته آقای محمد حسن مقنی‌زاده اخذ شده. Pars EI‏)
‏در این یادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسی دلالت های استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در نظام برنامه ریزی درسی با توجه به نظام موجود ارزشیابی تحصیلی و مقررات موجود ارتقاء تحصیلی در آموزش و پرورش کشور می پردازیم.
متاسفانه در ادبیات آموزشی موجود در کشور ما، امتحان که نوعی اندازه گیری (Assessment‏) می باشد؛ با ارزشیابی (Evaluation‏) که نوعی قضاوت است؛ یکسان پنداشته شده است. در حالیکه امتحاناتی که در نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران با استفاده از مقیاس کمی (۲۰-۰) از دانش آموزان گرفته می شود تنها بخشی از قابلیت های هوش شناختی (IQ‏) دانش آموزان را می سنجد و در مورد اندازه گیری هوش هیجانی (Emotional Intelligence‏) اطلاعاتی را فراهم نمی آورد. لذا در این یادداشت به تدقیق پیرامون هوش هیجانی و ارتقاء تحصیلی می پردازیم. سید احمد جلالی در مقاله ای تحت عنوان “هوش هیجانی” که در فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل ۷۰ و ۶۹ منتشر شده، به کالبد شکافی این واژه پرداخته است.
‏در ‏قسمت اول ‏این یادداشت به نقل مستقیم مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
۱. تعریف هوش هیجانی
۲. بررسی پیشینه نظری هوش هیجانی
۳. بررسی مطالعات انجام شده درباره هوش غیر شناختی
۴. مولفه های اصلی هوش هیجانی و عوامل تشکیل دهنده آنها
‏در ‏قسمت دوم ‏یادداشت به بررسی دلالت های ارتقاء خود به خود تحصیلی در نظام ارزشیابی تحصیلی ایران پرداخته ایم. محمد حسنی با مساعدت و همفکری هفت تن از همکارانش در دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش مقاله ای تحت عنوان “ارتقاء خودکار قبولی تضمینی یا حذف مردودی” تهیه کرده است. در این مقاله معنی، کاربرد، دلایل، چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود در نظام ارزشیابی تحصیلی کشور با استفاده از شواهد پژوهشی و مطالعاتی و آئین نامه ها و مقررات تحصیلی تشریح شده است. (حسنی، بی تا )
در قسمت دوم این یادداشت به نقل مطالب ذیل از این مقاله پرداخته ایم:
۱. معنی ارتقاء خودبه خود
۲. دلایل و شواهد موید ارتقاء خود به خود
۲-۱- تعمیم و گسترش آموزش همگانی
۲-۲- توجه به تمامی عوامل موثر در افت تحصیلی
۲-۳- عوارض روحی و روانی مردودی
۲-۴- آموزش و پرورش جدید و دلالت های آن
۲-۵- امتحانات و عوارض آن
۲-۶- اعتبار و توان امتحان در سنجش اهداف
۲-۷- خسارت های اقتصادی نظام موجود ارزشیابی تحصیلی
۳. بررسی و نقد نظرهای طرفدارن نظام فعلی ارتقاء تحصیلی در ایران
۴. چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x