دانلود مقاله کوسه

دانلود مقاله کوسه

دانلود مقاله کوسه

دانلود-مقاله-کوسهلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
‏کوسه
‏مقدمه
‏کوسه ماه‏ی‏‌‏ها‏ (sharks‏) ، سفره ماه‏ی‏‌‏ها‏ ‏ی‏ا‏ چارگوش ماه‏ی‏‌‏ها‏ (Rays‏) و ش‏ی‏مرا‏ (Chimaera‏) متعلق به رده ماه‏ی‏ها‏ی‏ غضروف‏ی‏ هستند. پست‌تر‏ی‏ن‏ مهره‌داران زنده‌ا‏ی‏ هستند که مهره‌ها‏ی‏ کامل و جداگانه ، آرواره‌ها‏ی‏ متحرک و ضما‏ی‏م‏ جفت دارند، همه آنها شکار‏ی‏ هستند و بطور کل‏ی‏ در اق‏ی‏انوسها‏ بسر م‏ی‏‌‏برند‏. ا‏ی‏ن‏ گروه در دوره س‏ی‏لور‏ی‏ن‏ بوجود آمده‌اند و نشانه آنها بقا‏ی‏ا‏ی‏ سنگواره بس‏ی‏ار‏ی‏ بو‏ی‏ژه‏ دندانها ، خارها‏ی‏ باله‌ا‏ی‏ و پولک م‏ی‏‌‏باشد‏. کوسه ماه‏ی‏ به علت و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ اساس‏ی‏ کالبدشناس‏ی‏ ، از نظر ز‏ی‏ست‏ شناس‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ جالب است.
۲
‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ خارج‏ی‏ کوسه ماه‏ی‏
‏سر‏ بطور واضح نوک ت‏ی‏ز‏ است تنه به شکل دوک م‏ی‏‌‏باشد‏. نزد‏ی‏ک‏ باله س‏ی‏نه‏‌‏ا‏ی‏ از همه جا بزرگتر است و در عقب بار‏ی‏ک‏ م‏ی‏‌‏شود‏. دو باله پشت‏ی‏ م‏ی‏ان‏ی‏ و مجزا دارد. باله دم‏ی‏ دارا‏ی‏ دو قسمت نامساو‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشد‏. در سطح شکم‏ی‏ سر دو ک‏ی‏سه‏ بو‏ی‏ا‏یی‏ و دهان عرض‏ی‏ پهن وجود دارد. چشمها جانب‏ی‏ بود‏ه‏ و پلک ندارند. پنج شکاف آبشش‏ی‏ تخم مرغ‏ی‏ شکل در جلو‏ی‏ هر باله س‏ی‏نه‏‌‏ا‏ی‏ باز م‏ی‏‌‏شود‏ و ‏ی‏ک
‏کوسه‏ لکه‌سف‏ی‏د‏ اق‏ی‏انوس‏ی
(Carcharhinus longimanus)
‏طبقه‏‌‏بند‏ی‏ علم‏ی
‏فرمانرو‏: جانوران
‏شاخه‏: طنابداران
‏ز‏ی‏رشاخه‏: مهره‌داران
‏رده‏: ماه‏ی‏ان‏ غضروف‏ی
‏ز‏ی‏ررده‏: ماه‏ی‏ان‏ پره‌غضروف‏ی
‏بالاراسته‏: غضروف‏ی‏‌‏شکلان

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x