دانلود مقاله کنترل کیفیت و گواهی بذر ۲۶ ص

دانلود مقاله کنترل کیفیت و گواهی بذر ۲۶ ص

دانلود مقاله کنترل کیفیت و گواهی بذر ۲۶ ص

دانلود-مقاله-کنترل-کیفیت-و-گواهی-بذر-26-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏مقدمه
‏هزاران سال است که بشر برای زنده ماندن و ادامۀ حیات خود به امر جمع آوری و نگهداری بذر مشغول بوده است. بذر ها همیشه برای زندگی و زیست انسان اهمیت حیاتی داشته اند. انسان های ماقبل تاریخ بذر ها را برای تغذیه و تکثیر جمع آوری و نگهداری می کردند و با استفاده مستمر از این امر همیشه به عنوان یک اصل مهم ادامه خواهد یافت و همچنین علت ظهور تمدنهای کهن را می توان مربوط به تولید غلات دانست.
‏هم اکنون نیز بذرها منبع اصلی غذا، نوشیدنی ها وداروهای متعدد هستند و بدیهی است که سهم بذر در تأمین احتیاجات بشری در مقایسه با سایر اعضای گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار است.
‏بذر یک رابطۀ زنده بین والدین و نتاج و نیز عامل اصلی انتشار می باشد. همچنین بذر شامل یک گیاه زنده و در حال رکود و استراحت است و به طور کلی بذر متشکل از جنین، بافت های مواد ذخیره ای و پوششی های بذر است.
‏تاریخچۀ تجزیۀ بذر :
‏تقریباَ صد سال پیش اولین آزمایشگاه تجزیۀ بذر در شهر تاراند آلمان تأسیس شد در این آزمایشگاه ها خواص بذر مورد قبول خریداران و تهیه کنندگان بذر را تعیین می کردند. در سال ‏۱۹۲۴‏ اتحادیۀ بین المللی تجزیۀ بذر در انگلستان با نام ISTA‏(international seed testing assosiation‏) تشکیل شد. با آغاز فعالیت این مؤسسه در سال ‏۱۳۳۹‏،اقدام به تأسیس دو واحد مجزا به نام های تکثیر و کنترل بذر گردید و با توجه به نیاز به بذر گواهی شده جهت کشت و تولید محصولات زراعی و به علت عدم تکافوی اراضی ایستگاه های تابعه این مؤسسه اقدام به عقد قرارداد ازدیاد بذر با پیمانکاران تولید بذر نمود.
‏از سال ‏۶۲‏این دو واحد در هم ادغام گردیدند و بخش تحقیقات و کنترل و گواهی بذر جایگزین آن گردید و در حال حاضر این بخش شامل ‏۲۹‏ واحد در زمینۀ تولید کنترل، گواهی و توزیع و خرید بذور تولیدی محصولات مختلف می باشد ونیز در کنترل بذور وارداتی و صادراتی فعالیت دارد.
‏طبقات بذر :
‏بذر تولید شده در اصلاح نباتات به شرح زیر طبقه بندی می گردد :
‏۱) بذر پروردۀ یک (Breeder 1‏) یا نوکلئوس : انتخاب هزار خوشه از روی مشخصات ظاهری.درجۀ خلوص بذور حاصله %۱۰۰می باشد.
‏۲) بذر پروردۀ دو‏ (Breeder 2‏) یا بذر مادر : محصول هزار خوشه.
‏۳) بذر پروردۀ سه (Breeder 3‏) یا سوپرالیت : محصول حاصل از پرورش دوم و درجۀ خلوص %۹۹ می باشد.
‏۴) بذر الیت (Elite‏) : محصول حاصل از سوپرالیت.
‏۵) بذر مادری یا اصیل (Registered seed‏) :محصول حاصل از بذر الیت و درجۀ خلوص آن کمتر از الیت است.
‏۶) بذر گواهی شده (Certified seed‏) :محصول حاصل از بذر مادری.
‏۷) بذر مرغوب یا بذر تجاری (Commercial seed‏) :محصول حاصل از بذر گواهی شده.
‏۲
‏کنترل کیفیت و گواهی بذر‏
‏بذر مهمترین نهاده کشاورزی است و دربردارنده پتانسیل ژنتیکی رقم برای تولید محصول بوده و در افزایش تولید و باروری محصولات کشاورزی نقش مهمی را برعهده دارد. لذا بذور برای بروز نقش خود بایددر سطح کیفی بالایی به کشاورز تحویل گردد.
‏کنترل کیفی بذر
‏مجموعه‏‌‏ای از مراحل طراحی شده برای نگهداری و ایجاد بذر با کیفیت بالای ارقام ‏جدید محصولات است، به گونه‏‌‏ای که استانداردهای مناسب خلوص ژنتیکی و مشخصه رقم و خواص کیفی دیگر تضمین گردد. سیستم کنترل کیفی بذر باید نشان دهنده کلیه عملیات از تولید تا عرضه بذر را دربر گرفته و کیفیت فروخته شده به کشاورز را تضم‏ی‏ن نماید.
‏مراحل کنترل کیفی‏
‏مراحل کنترل کیفی از طریق مراحل تکنیک اجرایی و قانونی بدست می‏‌‏آید. این مراحل شامل فعالیت‏‌‏های چندی از آزاد کردن رقم تا تولید و عرضه بذر می‏‌‏شود. گواهی بذر، کنترل مزرعه و آزمون ب‏ذ‏ر به عنوان تنها ابزارهای کنترل کیفی مورد توجه قرار دارند و ‏از اجزاء ضروری مراحل تولید بذر بوده ‏و نقش مهمی ‏در حفظ کیفیت و ترویج استفاده از بذور اصلاح شده دارند. اگرچه گواهی بذر می‏‌‏تواند به ‏صورت اجباری و اختیاری باشد و توس‏ط شرکت‏‌‏های گواهی کننده دولتی، تعاونی‏‌‏ها یا تولید کنندگان بذر بکار گرفته شود، اما در ایران به دلیل آنکه اکثر محصولات اصلی توسط نهادهای دولتی تقسیم می‏‌‏شوند، گواهی بذر به صورت اجباری با مراحل مشخص پیگیری می‏‌‏شود. در ایران طبق min‏ که شامل ۹۸%=p‏ و ۸۵%=i‏ و ۱%=m‏ است، بذر گواهی م‏ی‏‌‏ش‏ود.
‏کنترل کیفیت بذر
‏شامل موارد ذیل است:

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x