https://pinup-oyun.com/https://pin-up-bets.kz/1winpin-up kzhttps://rupinup.com/

دانلود مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی ۱۱ص

دانلود مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی ۱۱ص

دانلود مقاله قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی ۱۱ص

دانلود-مقاله-قوانین-ورود-جهانگردان-به-ایران-با-خودروهای-شخصی-11صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۰ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قوان‏ی‏ن‏ ورود جهانگردان به ا‏ی‏ران‏ با خودروها‏ی‏ شخص‏ی
‏ مدت مجاز اقامت خودروها‏یی‏ که به صورت موقت به کشور وارد م‏ی‏‌‏شوند‏ سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق با‏ی‏د‏ از کشور خارج شوند. تمد‏ی‏د‏ مهلت‌ها‏ی‏ مذکور منوط به موافقت قبل‏ی‏ گمرک ا‏ی‏ران‏ خواهد بود.
‏صدور‏ پروانه ورود موقت برا‏ی‏ اتومب‏ی‏ل‏‌‏ها‏ی‏ مسافران ورود‏ی‏ به کشور صرفاً برا‏ی‏ آن دسته از مسافران انجام خواهد شد که مق‏ی‏م‏ خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوال‏ی‏ در کشور مربوطه را هم داشته باشند.
‏در‏ سا‏ی‏ت‏ گمرگ ا‏ی‏ران‏ آمده است؛ مسافران خارج‏ی‏ و جهانگردان ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ مق‏ی‏م‏ خارج از کشور که دارا‏ی‏ شرا‏ی‏ط‏ فوق هستند و با خودرو‏ی‏ شخص‏ی‏ خود وارد کشور م‏ی‏‌‏شوند،‏ هرگاه برا‏ی‏ آن خودرو جواز عبور از کانون‌ها‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ کشورها‏ی‏ ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و ب‏ه‏ گمرگ ورود‏ی‏ ارا‏ی‏ه‏ دهند م‏ی‏‌‏توانند‏ متناسب با مهلت و‏ی‏زا‏ و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار، جواز عبور بدون الزام به تسل‏ی‏م‏ اظهارنامه به گمرک از وس‏ی‏له‏ نقل
‏ی‏ه‏ خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چند‏ی‏ن‏ بار با وس‏ی‏له‏ خود از راه‌ها‏ی‏ مجاز وارد و خارج شوند.
‏ورود‏ موقت خودرو‏ی‏ سوار‏ی‏ شخص‏ی‏ به همراه مسافر به صورت‌ها‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ امکانپذ‏ی‏ر‏ است: خارج‏ی‏ان‏ و ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ مق‏ی‏م‏ خارج از کشور م‏ی‏‌‏توانند‏ با در‏ی‏افت‏ دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ ‏ی‏اتر‏ی‏پ‏ ت‏ی‏ک‏) و تطب‏ی‏ق‏ نام دارنده کارنه مندرج رو‏ی‏ جلد دفترچه کارنه با وارد کننده خودرو و همچن‏ی‏ن‏ تطب‏ی‏ق‏ مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌ها‏ی‏ اتومب‏ی‏لران‏ی‏ کشور مبدأ که برا‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ معتبر بوده- با ملحوظ کردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبن‏ی‏ بر اعتبار آن برا‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ و همچن‏ی‏ن‏ عدم ق‏ی‏د‏ ا‏ی‏ران‏ در مهر ب‏ی‏ض‏ی‏ شکل ضرب شده بر رو‏ی‏ کارنه- و تار‏ی‏خ‏ اعتبار آن منقض‏ی‏ نشده باشد (تا‏ر‏ی‏خ‏ انقضا‏ی‏ اعتبار رو‏ی‏ جلد کارنه ق‏ی‏د‏ شده است)، نسبت به ورود موقت به کشور اقدام کنند.
‏مدت‏ مجاز اقامت خودروها‏یی‏ که به صورت موقت به کشور وارد م‏ی‏‌‏شوند‏ سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق با‏ی‏د‏ از کشور خارج شوند. تمد‏ی‏د‏ مهلت‌ها‏ی‏ مذکور منوط به موافقت قبل‏ی‏ گمرک ا‏ی‏ران‏ خواهد بود. خودروها‏ی‏ شخص‏ی‏ که به صورت موقت و برا‏ی‏ تردد ب‏ی‏ش‏ از ۱۰ روز وارد کشور م‏ی‏‌‏شوند،‏ جهت اخذ پلاک موقت انتظام‏ی‏ پس از اخذ گواه‏ی‏ مربوط از گمرک مرز ورود با‏ی‏د‏ اول‏ی‏ن‏ واحد شماره‌گذار‏ی‏ راهنما‏یی‏ و رانندگ‏ی‏ که در گواه‏ی‏ صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه کنند.
‏کسان‏ی‏ که به دلا‏ی‏ل‏ی‏ موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ ‏ی‏اتر‏ی‏پ‏ ت‏ی‏ک‏ نشده‌اند، م‏ی‏‌‏توانند‏ در مرز ورود‏ی‏ با سپرده نقد‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ ضمانت‌نامه بانک‏ی‏ ‏ی‏ا‏ تضم‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مه‏‌‏نامه‏ نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعا‏ی‏ت‏ شرا‏ی‏ط‏ مقرر (در صورت ا‏ی‏ران‏ی‏ بودن اول ا‏ی‏نکه‏ مق‏ی‏م‏ خارج باشند و همچن‏ی‏ن‏ ‏حداقل‏ شش ماه اقامت متوال‏ی‏ در خارج از کشور را داشته باشند و در مورد خارج‏ی‏ان

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x