دانلود مقاله قالبگیری اشیاء گداخته ۳۹ ص

دانلود مقاله قالبگیری اشیاء گداخته ۳۹ ص

دانلود مقاله قالبگیری اشیاء گداخته ۳۹ ص

دانلود-مقاله-قالبگیری-اشیاء-گداخته-39-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۹ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲
‏قالبگیری اشیاء گداخته
‏قالبگیری مواد گداخته تکنیک قدیمی از قرن هایی‏ می‏‌‏باشد که از شکل گیری مواد خالی از یک ماده گداخته بدست‏ می‏‌‏آید‏.‏ این فرآیند درزمان‏‌‏های ‏قدیم توسعه مصریان و با بلیونیها برای گداختن شیشه و کهربای ذوب شده درون ظرف‏‌‏های ‏کوچک و مجسمه‏‌‏های ‏سفال رنگی دکوری استفاده کرده اند‏.‏ به طوراساسی فرآیند از شکل گیری یک لوله هوای وارد شده و گداختن درون لوله برای کشش و بسط آن تشکیل‏ می‏‌‏شود تا یک شی ء گداخته آزاد را درمیان یک قالب برای شکل گیری آن شی تعیین کند‏.‏ طرح گداختگی پلاستیک ها به طوراساسی مشابه فرآیندی است که دربالا طرح ریزی شده‏،‏ به استثنای این که مواد و تجهیزات تغییر کرده اند و به طورقابل توجه پیچیدگی بیشتری را ساخته اند‏.‏
‏تکنیک اساسی برای قالب ریزی گداختگی از پلاستیک ها توسعه یافته است و ممکن است به عنوان یک رشد فاربی از فرآیند اکستروژن‏*‏ مورد توجه قرارگرفته باشد‏.‏ درتکنیک‏‌‏های ‏توسعه یافته اول‏،‏ این از آنجایی است که یک ماشین قالب دهنده مناسب‏،‏ بیشترین قطعه اساسی از تجهیزات دراین روند را دارا‏ می‏‌‏باشد‏.‏ درتکنیک‏‌‏های ‏توسعه یافته اول به این ماشین برای تولید لوله ای که پاریسون (Parison‏) نامیده‏ می‏‌‏شود نیز استفاده شده است‏.‏ پاریسون داغ فوراً برروی آشکاری از کمر پایه (بخش میانی پایه بین باستون و سوپاستون) دریک قالب با گیره نگهداشته شده است‏،‏ سپس هوا وارد آن‏ می‏‌‏شود و بعد از مدتی سرما یک ظروف خالی شده از قالب بیرون انداخته‏ می‏‌‏شود‏.
‏* اکستروژن‏:‏ روزن دانی‏،‏ فرآیند تولید پروفیلهای فلزی با مقطع ثابت از طریق راندن فلز گداخته به داخل روزن درقالب باراستفاده از بسته فشاردهنده‏.
‏این فرآیند اساسی درشکل ۱ـ۱۲ توصیف شده است‏.‏ بعد چندین سال از اکستروژن قالب گیری مواد گداخته و بعد از وارد کردن تزریق پیچ به قالب گداخته‏،‏ یک تکنیکی توسعه یافته بوده است که بدین وسیله پاریسون
‏۲
‏ می‏‌‏تواند درتزریق با مزایا و محدودیت هایی قالب گیری شود‏.
‏مواد‏:‏ از لحاظ تئوری هدزرین قابل ارتجاع و نرمش پذیردراثرحرارت ممکن است برای یک عملیات از قالبگیری گداختگی مواد استفاده شود‏.‏ اگرچه فقط موادی که قدرت زیاد گرما و کمیت خوب کشش دردمای اکستروژن نشان‏ می‏‌‏دهند نیز مناسب برای شکل گیری از یک پاریسون و گداختگی متوالی‏ می‏‌‏باشند‏.‏ مصالحی که این خاصیت ها را نشان‏ می‏‌‏دهد و به طورمعمول هم زیاد استفاده شده اند شامل موارد زیر‏ می‏‌‏باشند‏:
‏پلی اتیلن با چگالی بالا که درون بطری‏‌‏های ‏سخت و آیتم‏‌‏های ‏مشابه به کاررفته‏،‏ پلی اتیلن با چگالی پایین که برای انعطاف پذیری بیشتر استفاده شده‏،‏ پلی پراپیلین که برای دوام گرمای بالا از شیشه‏،‏ سفتی و قدرت بالا به کارفته‏،‏ پلی استیرین و PVC‏ که برای هدف کلی ازمواد کاربردی از آنجایی که شفافیت مورد نیاز است نیز به کارمی رود‏.‏ استال‏،‏ نیلن و یونمو و استیرین‏،‏ اکرلونیتریل مواد دیگری هستند که ممکن است مورد استفاده باشند‏،‏ اما به دلیل هزینه و یا نقاط ذوب بالا و یا کمیت‏‌‏های ‏دیگر آن ها به طورمناسب به عنوان اولین مواد ذکرشده تثبیت نشده اند‏.
‏فرآیندهای اکستروژن قالبگیری گداختگی‏:
‏شماری از روشهای مختلف برای اکستروژن قالب گیری گداختگی وجود دارد که از قبل توسع یافته بوده است‏،‏ چنین فاکتورهایی مانند اندازه قطعات‏،‏ شماره قطعات ساخته شده و بر انواع قطعاتی که بر تصمیم درباره آنچه که تکنیک به کارخواهد برد نیز تأثیرخواهد گذاشت‏.‏ درهمه موارد اگرچه درماشین قالب دهنده مناسب به طوراحتمالی نسبت L/D‏ از آن حداقل ۲۰:۱‏ می‏‌‏باشد‏،‏ این اطمینان کامل‏ می‏‌‏شود و درمیان پلاستیک کردن گداختگی انجام‏ می‏‌‏شود‏.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x