https://pinup-oyun.com/https://pin-up-bets.kz/1winpin-up kzhttps://rupinup.com/

دانلود مقاله قارچ کشها ۱۹ ص

دانلود مقاله قارچ کشها ۱۹ ص

دانلود مقاله قارچ کشها ۱۹ ص

دانلود-مقاله-قارچ-کشها-19-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۹ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏ترکیبات معدنی‏ ‏(غیرآلی)
‏گوگرد
‏   ‏ ‏ ‏گوگرد اولین قارچ کش موثر بوده که استفاده از ان به قرنها پیش بر میگردد. این ماده به عنوان یک قارچ کش محافظتی است که روی جوانه زنی کنیدیوم اثر بازدارندگی دارد. استفاده از ترکیب گوگرد و آهک ابتدا برای کنترل سفیدک پودری میوه ها توصیه شد و ترکیبات و مخلوطهای دیگر گوگرد(بیش از ۲۰نوع) هنوز به طور وسیعی در سیب، انگور و دیگر محصولات زراعی به کار میرود.
‏     ‏ گوگرد علیه چند جایگاه بیوشیمیایی عمل می کند. ‏ضمن بازداری از تنفس سلولی،تولید سولفید هیدروژن را کاهش داده، پروتئینها را تخریب کرده و با فلزات سنگین در درون سلول قارچی تشکیل کلات می دهد. فعالیت انتخابی گوگرد علیه سفیدکهای پودری ممکن است به خصوصیت رشد بی حفاظ و منحصر به فردشان نسبت داده شود و یا ممکن است ناشی از جذب به وسیله لایه های چربی کنیدیوم باشد.
‏   ‏ گوگرد دارای فعالیت کنه کشی نیز می باشد. به طور مثال علیه کنه های تار عنکبوتی استفاده می شود ولی در شرایط مرطوب و گرم(بالاتر از۳۵ درجه سانتیگراد) ممکن است گیاهسوزی بدهد.
‏ ‏ ‏  ‏ ‏مس
        ‏مس، درابتدا به شکل سولفات مس، برای کنترلTilletia grisea ‏در گندم استفاده شد. ولی استفاده از ان توسعه نیافت تا مشاهده میلاردت در فرانسه در سال۱۸۸۲. او مشاهده نمود که تیمارهای سولفات مس و آهک که در اطراف جاده ها استفاده شده بود تا دزدان انگور را بترساند، همراه شده بود با کنترل سفیدک کرکی(Plasmopara viticola‏). این موضوع باعث قبول مخلوط بردو به عنوان یک تیمار روزمره برای سفیدک کرکی انگور شد.
‏    ‏ قارچ کشهای مسی از قبیل مخلوط بردو و اکسی کلرید مس هنوز به تنهایی یا به صورت ترکیب با سموم سیستمیک از قبیل سیموکسانیل(cymoxanil‏) به کار می روند،تا تعدادی از بیماری های انگورP. viticola‏، سیب زمینی و گوجه فرنگیPhytophthora infestance ‏،رازک Pseudomonas humuli‏، موزMycosphaerella musicola‏، قهوهColletotrichum kahawae‏ و چایExobasidium vexas‏ ‏را کنترل کنند. ساخت محصولات حاوی مس افزایش و ادامه یافته و تالات مس(Copper tallate‏) اخیرا به عنوان تشدید کننده فعالیت تعدادی از قارچ کشهای آلی توصیف شده است.
‏ ‏ مس، به شکلcu++‏، به راحتی درون قارچهای حساس تجمع یافته، با آنزیمهای دارای گروههای سولفیدریل‏ ‏(sulphydryl‏)، هیدروکسیل(Hydroxyl‏)، آمینو(Amino‏) یا کربوکسیل (Carboxyl‏) ترکیب شده، آنها را غیر فعال نموده و باعث به هم خوردن متابولیسم عمومی و سلامت سلول می شود.
‏   ‏ محصولات مس علاوه بر همراه بودن با همه حفاظت کننده های غیر متحرک، به طور متناوب برای دستیابی به پوشش مناسب و بالا بردن کنترل بیماری در مزرعه استفاده می شوند و با وجودیکه ممکن است تاثیرات قارچ کشی آنها کاهش یابد، به صورت نسبتاً نامحلول در آب ساخته می شوند تا از تا ثیرات گیاهسوزی یون مس اجتناب شود. همچنین از شسته شدن قارچ کش بوسیله باران کاسته شده تا پس ار کاربرد اولیه برای مدت طولانی سودمند باشد.
‏۲
 ‏جیوه
‏    ‏ قارچ کش های وابسته به جیوه ابتدا به عنوان محصولات غیر آلی در دسترس قرار گرفتند. لیکن در دهه ۱۹۳۰ شروع به تولید مواد آلی از این فلز شد و پذیرش گسترده آن برای استفاده، بخصوص برای ضدعفونی کردن بذر بالا گرفت. استفاده از جیوه به خاطر پتانسیل خسارت به محیط زیست و سمیت بالا به شدت کاهش یافته است. با این حال هنوز تعداد بسیار اندکی از قارچ کش های جیوه ای در بعضی کشورها روی درختان زینتی و چمن در فصل زمستان استفاده می شود.
‏         ‏ مثالی از قارچ کش های جیوه ای:
‏ ‏کلرید جیوه یک ظرفیتی ،کلرید جیوه دو ظرفیتی، اکسید جیوه‏                      ‏
‏ ‏قلع
‏  ‏ ‏  ‏فعالیت زنده کشی عمومی قلع، استفاده از آن را در کشاورزی محدود کرده است،هر چند ترکیباتی از قبیل: تری بوتیل قلع،خاصیت قارچ کشی دارند. بیشترین ارزشمندی فراورده های قلع به عنوان زنده کش در رنگهای دریایی است، ولی نگرانیهای پتانسیل آلوده سازی محیط ،استفاده از آن را به مخاطره انداخته است. فن تین استات(Fentin acetate‏) و فن تین هیدروکساید(Fentin hydroxide‏) در طیف وسیعی از محصولات برای کنترل تعدادی از بیماری ها به کار می روند.
 ‏پروتئین های ضدقارچی(Anti fungal proteins)
‏       ‏ بیشترین و وسیع ترین مطالعات در مورد عوامل ضدقارچی طبیعی روی فیتوالکسین ها(Phytoalexin) ‏ ‏انجام شده است. هر چند اکنون عوامل دیگری شامل کیتینازها(Chitinases)‏ ،بتاگلوکانازها (β(۱,۳) glucanases)‏ ‏،لکتین های متصل به کیتین ، زآمایتین ها(Zeamatins)‏ ،تیونین ها (Thionins)‏ ‏و پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزوم، به عنوان تنظیم کننده های مهم قارچی شناخته شده اند، لیکن بعضی، از قبیل تیونین ها و پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزوم، به این دلیل که میزان سمیت بالا و غیر قبولی برای پستانداران دارند، امکان توسعه آنها به عنوان قارچ کش محدود است، بقیه نیز فعالیت ضد قارچی ضعیفی از خود نشان می دهند.
‏      ‏ تحقیقات اخیر پروتئین هایی را یافته است که خاصیت سمیت اختصاصی علیه قارچ ها دارند و حداقل مشابه تریازول و هگزاکونازول علیهC. Beticola ‏ ‏روی چغندر قند تا دو هفته بعد از استفاده موثر هستند.
‏سایر قارچکشها و نحوه تاثیر
‏بازدارنده های ایزومراز۸‏٫‏۷‏∆‏و روکتاز۱۴‏∆
‏  ‏ طیف‏ ‏ کنترل کنندگی بیماری به وسیله بازدارنده هایایزومراز ۷‏٫‏۸‏∆‏ و ردوکتاز۱۴‏∆‏ نسبت به بازدارنده های دمتیلاسیون ۱۴ محدودتر است و استفاده عمده آنها علیه سفیدکهای پودری (Erysiphales) ‏است.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x