دانلود مقاله قارچ شناسی و بیماری های قارچی ۳۳ ص

دانلود مقاله قارچ شناسی و بیماری های قارچی ۳۳ ص

دانلود مقاله قارچ شناسی و بیماری های قارچی ۳۳ ص

دانلود-مقاله-قارچ-شناسی-و-بیماری-های-قارچی-33-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
‏قارچ شناسی و بیماری های قارچی
‏قارچ شناسی
‏علم مطالعه و شناسایی قارچها را ‏قارچ شناسی یا Mycology‏ می نامند. پایه گذار علم قارچ ‏شناسی، میشلی Micheli ‏ است. قارچ ها موجوداتی یوکاریوت می باشند که در سلسله ای مجزا به نام Fungi‏ قرار داشته و مهمترین عوامل بیماریزا در گیاهان ‏می‏‌‏باشند. سابقاً قارچها در سلسله گیاهان مورد مطالعه قرار می گرفتند، ولی مطالعات اخیر آنها را به جانوران نزدیکتر میداند. این موجودات معمولاً میکروسکوپی بوده و بیشتر آنها ساپروفیت (گندروی) می باشند و روی مواد مرده به سربرده و آنها را مورد تجزیه قرار میدهند. از۰۰۰، ۱۰۰ گونه شناخته شده قارچی، بیش از ۸۰۰۰ گونه قارچ در گیاهان تولید بیماری میکند. هر یک از گونه های قارچی ‏ممکن است به یک یا چند گونه گیاهی حمله کند. قارچها ممکن است انگل اجباری (زنده خوار = Biotroph‏) و یا انگل اختیاری باشند.
‏ویژگی های عمومی قارچ ها:
‏ارائه تعریفی جامع برای قارچها به دلیل تنوع فوق‏‌‏العاده آنها بسیار مشکل است. با این وجود، صفاتی در بین قارچها عمومیت دارد :
‏۱ ‏–‏ این موجودات فاقد اندام های گیاهی و کلروفیل بوده و معمولاً اسپور یا هاگ تولید می کنند.
‏۲ ‏–‏ قارچ ها هتروتروف بوده و تغذیه آنها معمولاً بطریقه جذب مواد انجام می گیرد.
‏۳ ‏–‏ اندام رویشی قارچ ها معمولاً رشته هایی به نام هیف ‏می باشد.
‏۴ ‏–‏ دیواره سلولی در قارچها موجود بوده و معمولاً از جنس کیتین و گاه سلولز می باشند.
‏۵ ‏–‏ این موجودات دارای هسته واقعی (یوکاریوت) می باشند
‏۶ ‏–‏ دارای تولید مثل غیر جنسی یا جنسی و یا هر دو می باشند.
‏۷ ‏–‏ قارچها معمولاً ثابت اند ولی در برخی گروه ها اسپورهای تاژکدار (زئوسپور) دارند که متحرک میباشند.
‏اهمیت، کاربرد و استفاده از قارچ ها :
‏۱ ‏–‏ مسؤول تجزیه مواد آلی و بازگرداندن عناصر به طبیعت
‏۲ ‏–‏ همزیست ریشه برخی از گیاهان و افزایش دادن جذب آب و املاح بویژه فسفر در برخی گیاهان
‏۳ ‏–‏ تولید برخی از آنتی بیوتیک های مهم
‏۴ ‏–‏ اهمیت در صنایع تخمیری مثل نان، نوشابه های الکلی، انواع سس و صنعت پنیر سازی و صتعت تولید کاغذ
‏۵ ‏–‏ تولید انبوه برخی آنزیم های تجزیه کننده مواد صنعتی
‏۶ ‏–‏ تولید انبوه برخی تنظیم کننده ها ی رشد گیاهی
۲
‏قارچ شناسی و بیماری های قارچی
‏۷ ‏–‏ استفاده در کنترل بیولوژیکی طبیعی و مصنوعی حشرات و سایر قارچ ها و انگلهای گیاهی
‏۸ ‏–‏ عامل بیماریها و مسمومیت های متعدد انسانی، حیوانی و گیاهی (در مزرعه و در انبار)
‏۹ ‏–‏ منبع پروتئینی مناسب
‏۱۰ ‏–‏ استفاده در مطالعات علمی
‏۱۱ ‏–‏ همزیستی با جلبک و تولید گلسنگ و دخالت در خاکسازی
‏۱۲ ‏–‏ و ………
‏ساختار رویشی قارچ ها Thallus
‏قارچ ها دارای سه نوع اندام رویشی می باشند:
‏۱ ‏–‏ برخی قارچها مثل مخمرها تک سلولی می باشند و بنابراین کل ساختمان رویشی قارچ فقط یک سلول است. ‏تکثیر این سلولها از طریق تقسیم دوتائی و یا جوانه زدن صورت می گیرد.
‏۲ ‏–‏ پلاسمودیوم : در برخی از قارچها از جمله کپکهای مخاطیSlimy mold ‏ و اعضای راستهPlasmodiophorales ‏ اندام رویشی قارچ توده پروتوپلاسمی است که دیواره سلولها از بین رفته و هسته های متعددی را شامل می شود.
‏۳ ‏–‏ اکثر قارچ ها اندام های رویشی رشته ای به نام هیف Hyphae‏ یا ریسه تولید میکنند. هیف ها رشته های ظریف با یا بدون دیواره عرضی (Septum‏) می باشند. هیف های واجد دیواره عرضی را Septate‏ و هیف های بدون دیواره عرضی را هیف های سنوسیتیک Cenocytic‏ می نامند. معمولاً در هر سلول قارچی چند و گاه یک هسته دیده می شود. هر تکه از هیف واجد قدرت رشد است و معمولاً از انتها رشد می کند. میسلیوم Mycelium‏ مجموعه ای از هیفهایی است که به صورت نامنظم در هم تنیده شده اند. هیفها عمل تغذیه جذبی را انجام میدهند.
‏گاه آرایش منظمی از هیفها دیده میشود. بافت حاصل از منظم شدن هیفها را پلکتانشیم Plectenchyma‏نامیده میشود.
‏دو نوع پلکتانشیم در قارچ ها دیده می شود :
‏۱ ‏–‏ پروزانشیم ‏ Prosynchyma‏ در این بافت، ریسه ها از سلولهای دراز ساخته شده و بطور موازی با یکدیگر قرار می گیرند. حالت انفرادی ریسه ها در این بافت نسبتاً محفوظ است. مثل بافت استروما Stroma‏ و ریزومورف Rhizomorph‏ .
‏استروما بالشک مانند و نرم است که ممکن است فقط از بافت قارچی و یا مخلوطی از بافت قارچی و گیاه میزبان باشد. در سطح یا داخل استروما اندام زایشی جنسی و غیرجنسی بوجود می آید.
‏ریزومورف توده ای از هیف های منظم می باشند که بصورت رشته ای کنار هم قرار می گیرند. سلولهای بخش لایه بیرونی آن مثل اسکلروت، دارای دیواره ضخیم و تیره و لایه داخلی آن مثل استروما حالت پروزانشیمی دارد و هیف ها حالت انفردادی خود را حفظ میکنند. ریزوموف قادرست مثل ریشه از انتها رشد نماید و معمولاً در خاک تشکیل میشود ولی میتواند در چوب و درخت هم رشد نماید و نیز میتواند از گیاهی به گیاه سالم منتقل و آنرا آلوده نماید.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x