دانلود مقاله فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت ۵۲ ص

دانلود مقاله فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت ۵۲ ص

دانلود مقاله فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت ۵۲ ص

دانلود-مقاله-فلسفه-ازدواج-در-اسلام-و-مسیحیت-52-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۵۲ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فلسفه‏ ‏ازدواج‏ ‏در‏ ‏اسلام‏ ‏و‏ ‏مسیحیت
‏مقدمه
‏نوشتار‏ ‏حاضر‏ ‏نیز‏ ‏با‏ ‏بهره‏‌‏گیری‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏تطبیقی،‏ ‏به‏ ‏مقایسه‏‌‏ی‏ ‏پدیده‏‌‏ای‏ ‏بزرگ‏ ‏و‏ ‏بـرجسته‏ ‏در‏ ‏زنـدگی‏ ‏انسـان‏ ‏یعنـی‏ «‏ازدواج‏»‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دیـن‏ ‏الهی‏ ‏و‏ ‏آسـمانی‏ «‏اسـلام‏»‏ ‏و‏ «‏مسیحیت‏»‏ ‏می‏‌‏پردازد‏.
‏چکیده‏:
‏بهترین‏ ‏راه‏ ‏شناسایی‏ ‏یک‏ ‏پدیده،‏ ‏مطالعه‏‌‏ی‏ ‏فرانگر‏ ‏و‏ ‏بررسی‏ ‏در‏ ‏محمل‏‌‏های‏ ‏گوناگون‏ ‏است‏. ‏شناخت‏ ‏همه‏‌‏جانبه‏ ‏و‏ ‏کشف‏ ‏فلسفه‏‌‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏نیز‏ ‏میسّر‏ ‏نمی‏‌‏باشد،‏ ‏مگر‏ ‏در‏ ‏پرتو‏ ‏تطبیق‏ ‏و‏ ‏مقایسه‏. ‏یکی‏ ‏از‏ ‏ابعاد‏ ‏مؤثر‏ ‏و‏ ‏حایز‏ ‏اهمیت‏ ‏این‏ ‏تطبیق،‏ ‏مقایسه‏‌‏ی‏ ‏ازدواج‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏آیین‏ ‏آسمانی‏ ‏اسلام‏ ‏و‏ ‏مسیحیت‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏این‏ ‏رو‏ ‏نوشتار‏ ‏حاضر،‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏تطبیقی‏ ‏علل‏ ‏و‏ ‏چرایی،‏ ‏جایگاه‏ ‏و‏ ‏اهداف‏ ‏ازدواج‏ ‏در‏ ‏اسلام‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏در‏ ‏مسیحیت‏ ‏می‏‌‏پردازد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آخر‏ ‏یافته‏‌‏های‏ ‏حاصل‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏مقایسه‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏دهد‏. ‏مهمترین‏ ‏دستاورد‏ ‏این‏ ‏تطبیق‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏این‏‌‏که‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏آیین،‏ ‏تنها‏ ‏راه‏ ‏مشروع‏ ‏تأمین‏ ‏نیاز‏ ‏جنسی،‏ ‏ایجاد‏ ‏نسل‏ ‏پاک‏ ‏و‏ ‏تأمین‏ ‏محبت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پرتو‏ ‏ازدواج‏ ‏و‏ ‏خانواده‏ ‏می‏‌‏دانند؛‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏تفاوت‏ ‏اساسی‏ ‏که‏ ‏رهبانیت‏ ‏و‏ ‏تجرد‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏ازدواج‏ ‏در‏ ‏آیین‏ ‏مسیحیت‏ ‏از‏ ‏جایگاهی‏ ‏ویژه‏ ‏برخوردار‏ ‏است؛‏ ‏در‏ ‏حالی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دین‏ ‏مبین‏ ‏اسلام،‏ ‏تجرد‏ ‏و‏ ‏رهبانیت‏ ‏امری‏ ‏کاملاً‏ ‏مردود‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏برخلاف‏ ‏مسیحیت‏ ‏عامل‏ ‏تقرب‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏محسوب‏ ‏نمی‏‌‏شود؛‏ ‏بلکه‏ ‏این‏ ‏ازدواج‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏زمینه‏‌‏ساز‏ ‏تکامل‏ ‏و‏ ‏تقرب‏ ‏الهی‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏.
‏واژگان‏ ‏کلیدی‏:‏ازدواج،‏ ‏اسلام،‏ ‏مسیحیت،‏ ‏عزوبت،‏ ‏رهبانیت،‏ ‏خانواده‏.
‏کلام‏ ‏خداوند‏ ‏و‏ ‏سخن‏ ‏وحی‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏پیام‏ ‏و‏ ‏محتوای‏ ‏عالی‏ ‏و‏ ‏نغز‏ ‏خود‏ ‏راهنمای‏ ‏حق‏ ‏جویان‏ ‏و‏ ‏حقیقت‏‌‏طلبان‏ ‏است،‏ ‏بلکه‏ ‏در‏ ‏ارائه‏‌‏ی‏ ‏حقایق‏ ‏آیینی‏ ‏و‏ ‏معرفی‏ ‏راه‏ ‏و‏ ‏روش‏ ‏نیز‏ ‏راهنمایی‏ ‏بی‏‌‏بدیل‏ ‏و‏ ‏بی‏‌‏همتا‏ ‏است‏. ‏یکی‏ ‏از‏ ‏روش‏‌‏های‏ ‏قرآن‏ ‏در‏ ‏اعطای‏ ‏بصیرت‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏بینش،‏ ‏مقایسه‏‌‏ی‏ ‏دو‏ ‏سوی‏ ‏موضوعات‏ ‏است‏. ‏آن‏‌‏گاه‏ ‏که‏ ‏قرآن‏ ‏آگاهان‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏جاهلان‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏و‏ ‏استفهام‏ ‏معرفتی‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏همین‏ ‏شیوه‏ ‏از‏ ‏بصیرت‏‌‏آفرینی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏می‏‌‏گیرد‏: «‏هل‏ ‏یستوی‏ ‏الذین‏ ‏یعلمون‏ ‏و‏ ‏الذین‏ ‏لایعلمون‏»‏(‏زمر،‏ ۹) ‏هم‏‌‏چنان‏‌‏که‏ ‏با‏ ‏مقایسه‏‌‏ی‏ ‏نابینا‏ ‏و‏ ‏بینا‏ ‏و‏ ‏اهل‏ ‏ایمان‏ ‏و‏ ‏عمل‏ ‏صالح‏ ‏با‏ ‏انسان‏ ‏بدکار‏ «‏و‏ ‏ما‏ ‏یستوی‏ ‏الاعمی‏ ‏و‏ ‏البصیر‏ ‏و‏ ‏الذین‏ ‏امنوا‏ ‏و‏ ‏عملوا‏ ‏الصالحات‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏المسئ‏»‏ (‏غافر،‏ ۵۸) ‏روشی‏ ‏دیگر‏ ‏جهت‏ ‏نیل‏ ‏به‏ ‏علم‏ ‏و‏ ‏معرفت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏آدمیان‏ ‏می‏‌‏آموزد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏پرتو‏ ‏تطابق‏ ‏و‏ ‏تناظر،‏ ‏حوزه‏‌‏های‏ ‏ناگشوده‏‌‏ی‏ ‏معرفت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏روی‏ ‏انسان‏‌‏ها‏ ‏می‏‌‏گشاید‏.
‏مطالعه‏‌‏ی‏ ‏تطبیقی‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏دیگر‏ ‏روش‏‌‏های‏ ‏مطالعه،‏ ‏از‏ ‏جایگاه‏ ‏ویژه‏ ‏و‏ ‏منحصر‏ ‏به‏ ‏فردی‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏. ‏روی‏ ‏آورد‏ ‏مستقیم‏ ‏در‏ ‏شناخت‏ ‏یک‏ ‏پدیده‏ ‏و‏ ‏بررسی‏ ‏یک‏ ‏مسئله،‏ ‏محقق‏ ‏و‏ ‏مخاطب‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آگاهی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏ابعاد‏ ‏متعدد‏ ‏موضوع‏ ‏محروم‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سطحی‏‌‏نگری‏ ‏مبتلا‏ ‏می‏‌‏نماید‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏دادن‏ ‏فهم‏ ‏عمیق‏ ‏می‏‌‏انجامد‏ ‏ولیکن‏ ‏مطالعه‏‌‏ی‏ ‏مقایسه‏‌‏ای‏ ‏و‏ ‏تطبیقی،‏ ‏محقق‏ ‏و‏ ‏مخاطب‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏حصرگرایی‏ ‏رها‏ ‏ساخته‏ ‏و‏ ‏ابعاد‏ ‏ناپیدای‏ ‏موضوع‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏مقایسه‏ ‏فرا‏ ‏روی‏ ‏وی‏ ‏می‏‌‏گشاید‏.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x