دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

رای post

دانلود دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM , ورد دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

      2 شرکت های تجاری متوسط و کوچک , WIMAX FORUM , pdf موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM , word موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM , آیتم های هزینه های سرمایه ای CAPEX , استاندارد 802 16 , اهمیت هماهنگ سازی جهانی , باندهای اولیه مورد توجه , باندهای جدید م

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM

دانلود-مقاله-فارسی--موقعیت-قانونی-و-اهداف-wimax-forum

دانلود مقاله فارسی : 
موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM
فرمت: pdf

WIMAX FORUM یک شرکت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدکه برای کمک به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شرکت این است که راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع بخشد. و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده است که ابتکار و نوآوری سیار یریع روی می دهد زمانی که یک ساختار صنعتی مبتنی بر استانداردها وجود داشته باشد با مشتریانی که از ذینفع های اولیه بشمار می آیند. کاهش ها را هزینه های تجهیزات و روشهای محکم و پایدار برای طراحی شبکه نیز تا حد زیادی این مدل تجاری رابرای خدمات رسان ها ارتقاء بخشیده اند. تجهیزات گواهی شدهWIMAX FORUM برای طیف وسیعی از سناریوهای به کار اندازی دسترسی بی سیم نوار پهن طراحی می شود و برای این راه حل‏ها قابل پیکره بندی می باشد. این سناریوها عبارتند از احتمالات برای طیف طولانی تر (تا50k) در چگالی پایین، شرایط بیرونی خط دید(los) برای راه اندازی های غیر los طیف کوتاهتر در محیط های شهری پرجمعیت و شلوغ. این دستگاهها می توانند ثابت باشند، قابل حمل یا بوبایل باشند یا ترکیبی از ایندو در این طیف از شرایط، ویژگی مشترک، قابلیت ارائه انتقال پذیری نوار پهن است به کاربران خانگی و تجاری. تقاضای قابل ملاحظه ای برای دسترسی نوار پهن بی سیم قابل انعطاف سریع راه انداز وجود دارد. به این دلیل،802-16 از ابتدا برای حمایت از سطوح خدمات چندگانه …
دانلود فایل

 

دانلود مقاله فارسی موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM