دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی

دانلود دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی , ورد دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی

      pdf عیب یابی الکتریکی , word عیب یابی الکتریکی , بانک مقاله , دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی , رفع عیب plc , عیب یابی , عیب یابی موتور

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی

دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی

دانلود-مقاله-فارسی--عیب-یابی-الکتریکی

دانلود مقاله فارسی : 
عیب یابی الکتریکی
فرمت:pdf


وقتی که یک دستگاه حامل بارالکتریکی بیش از اندازه می شود یا مدارشکن بپرد و یا فیوز بسوزد مراحل و بررسی های دقیقی باید انجام گیرند. -مدارشکن اصلی را قفل و برچسب بزنید. -پس میزان مقاومت عایق بندی سیم های دستگاه ونوسانات را به وسیله استفاده از مگا اهم سنج بین هادی های T1.T2.T3 اتصال به زمین بررسی کنید. -هادی T دستگاه را اهم سنج به لحاظ تداوم واهم سنجی …

?>

دانلود فایل

 

دانلود مقاله فارسی عیب یابی الکتریکی