دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

دانلود دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS , ورد دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

      pdf بررسی تفاوت سنسورها , word بررسی تفاوت سنسورها , بانک مقالات ایران , بانک مقالات فارسی , بانک مقاله , بررسی تفاوت سنسورها , سنسورها

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

دانلود-مقاله-فارسی--بررسی-تفاوت-سنسورهاى-ccd-و-cmos

دانلود مقاله فارسی : 
بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS
فرمت:pdf

همانطور که در گذشته خواندید، تفاوت اساسى دوربین هاى دیجیتال با دوربین هاى اپتیکال (فیلمى) در آن بود که دوربین هاى دیجیتال فاقد فیلم بودند. این دوربین ها حاوى یک سنسور بودند که نور را به بارهاى الکتریکى تبدیل مى کردند. ابعاد سنسورهاى تصویرى از ابعاد فیلم کوچک تر است. براى مثال ابعاد هر فریم از یک فیلم 135 معمولى 24 میلیمتر در 36 میلیمتر است. اما سنسورى که براى ایجاد یک تصویر 3/1 مگاپیکسل استفاده مى شود حدوداً 5 میلیمتر در 7 میلیمتر است. سنسورهاى تصویرى انواع مختلفى دارند. سنسور تصویرى که توسط اکثر دوربین هاى دیجیتال استفاده مى شود از نوع CCD (Charge Coupled Device) است. برخى دیگر از دوربین ها از سنسور CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) استفاده مى کنند. اگرچه سنسورهاى CMOS به زودى گسترش مى یابند و استفاده از آنها در دوربین هاى دیجیتال رایج تر مى شود، اما هیچگاه نمى توانند جاى سنسورهاى CCD را بگیرند. هر سنسور CCD مجموعه اى از دیودهاى حساس به نور کوچک است که فوتون (نور) را به الکترون (بار الکتریکى) تبدیل مى کند. این دیودها که فتوسایت نامیده مى شوند، به نور حساس هستند. هر اندازه نور شدیدترى به یک فتوسایت تابیده شود، بار الکتریکى بیشترى در آن فتوسایت القاء مى شود. سنسورهاى CMOS نیز به روش مشابهى نور را به بار الکتریکى تبدیل مى کنند. پس از این مرحله مقادیرى بار الکتریکى روى هر فتوسایت باید خوانده شود. تفاوت اساسى این دو سنسور …

دانلود فایل

 

دانلود مقاله فارسی بررسی تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS