دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها

رای post

دانلود دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها

فایل قابل ویرایش دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها , ورد دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها

      انواع رله ها , انواع سکسیونرها , رله اتصال زمین , رله اضافه جریان , رله جریان زیاد , رله دیستانس , رله رکلوزتیک , رله های حفاظت خط , رله های حفاظتی خط 20c , رله های فرکانسی , رله های واتمتریک

توضیحات مختصر در مورد دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها

دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها

دانلود-مقاله-فارسی--انواع-رله-و-سکسیونر-ها

دانلود مقاله فارسی : 
انواع رله و سکسیونر ها
فرمت:pdf


رله به دستگاهی اطلاق می گردد که در اثر تغییر کمیتی الکتریکی یا مکانیکی مشخص تحریک گردیده و سبب به کار افتادن دستگاههای الکتریکی دیگری می گردد . رلة حفاظتی رله ای است که بمنظور حفاظت دستگاهها و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . رله ها را می توان ازجهات مختلف دسته بندی نمود یکی از این جهات کمیت مورد کنترل رله می باشد به این ترتیب رله ها به انواع زیر دسته بندی میشوند : 1ـ رله های جریانی ( یعنی رله هایی که جریان را کنترل می کنند ) مانند رله های اضافة جریان ـ دیفرانسیل 2ـ رله های ولتاژی ( یعنی رله هایی که ولتاژ را کنترل می کنند ) مانند : رله های اضافه ولتاژ …

?>

دانلود فایل

 

دانلود مقاله فارسی انواع رله و سکسیونر ها