دانلود مقاله عزل دروکالت

دانلود مقاله عزل دروکالت

دانلود مقاله عزل دروکالت

دانلود-مقاله-عزل-دروکالتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏‌‏فاکتور شماره ۳۹۶
‏فصل اول : ‏‌‏عدم عزل دروکالت
‏بخش اول‏ : امکان لازم نمودن عقد وکالت
‏گفتار اول‏ : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده
‏ بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست
‏ بند دوم: استناد به ماده ۱۰ ق. م:
‏ بند سوم: ذینفع بودن وکیل
‏گفتار دوم‏ : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت
‏گفتارسوم‏: اشکال درج شرط عدم عزل
‏ بند اول : شرط نتیجه
‏ ۱-وکالت به عنوان شرط نتیجه
‏ ۲-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه
‏ بند دوم : شرط فعل و ترک فعل
‏ ۱-شرط فعل
‏ ۲-شرط ترک فعل
‏ بند سوم: شرط سلب حق
‏گفتار چهارم‏: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم
‏ بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم
‏ بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم
‏ بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد
‏گفتارپنجم‏: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز
‏ بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز
‏ بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز
‏ بند سوم: ‏شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت
‏بخش دوم‏ : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل
‏گفتاراول‏ : بررسی اعتبارماده ۶۷۹ق.م
‏ بند اول : ماده ۶۷۹ و اصل ۴۰ قانون اساسی
‏ بند دوم : قابلیت جمع اصل ۴۰ و ماده ۶۷۹ ق.م
‏ بند سوم : ارتباط ماده ۶۷۹ با ماده ۱۰ ق . م
‏ بند چهارم : ارتباط ماده ۶۷۹ با ماده ۹۵۹ ق . م
‏گفتار دوم‏: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده ۶‏۷۹
‏ بند اول : شرایط تحقق نسخ
‏ ۱-شرط اول
‏ ۲-شرط دوم
‏ ۳-شرط سوم
‏گفتارسوم‏: بررسی حذف یا عدم حذف ماده ۶۷۹ ق.م
‏ بند اول : دلیل موافقین حذف
‏ بند دوم: دلائل مخالفین حذف

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x