دانلود مقاله طلاق ۲۲ ص

دانلود مقاله طلاق ۲۲ ص

دانلود مقاله طلاق ۲۲ ص

دانلود-مقاله-طلاق-22-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۲ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏طلاق
‏مقدمه
‏طلاق شعله ی محبت را خاموش می کند،
‏عشق ها را به کینه و دشمنی بدل می سازد،
‏ضعف های یکدیگر را در برابر چشم هم بزرگ می نماید.
‏حتی سبب می شود که آنان فقط نقاط منفی یکدیگر را ببیننند، هر کدام سعی دارد دیگری را متهم سازد و زمینه را برای سقوط او فراهم نماید، زنی مهربان یک باره لجباز می شود و مردی با چنان عظمت و وقار یک باره عیب جو می شود و این همه برای پاره کردن رشته ی الفت هاست.
‏روز‏ به روز ازدواجها‏ی‏ ناشاد ب‏ی‏شتر‏ی‏ به طلاق ختم م‏ی‏‌‏شوند‏. حدس و گمانها‏یی‏ راجع به خاستگاه افزا‏ی‏ش‏ نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاق‏ی‏ ، خودخواه‏ی‏ فزا‏ی‏نده‏ نسل من ، جستجو برا‏ی‏ تجارب جد‏ی‏د‏ و ناتوان‏ی‏ آدم‏ی‏ان‏ در ا‏ی‏جاد‏ روابط عم‏ی‏ق‏. امروزه تحر‏ی‏م‏‌‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ در ب‏رابر‏ طلاق از ب‏ی‏ن‏ رفته است. شا‏ی‏د‏ شگفت‏ی‏ واقع‏ی‏ در آن نباشد که نرخ طلاق ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افته‏ است. شگفت‏ی‏ حق‏ی‏ق‏ی‏ آن است که در دوره‌ا‏ی‏ که هز‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ متارکه که تا چن‏ی‏ن‏ حد کاف‏ی‏ کاهش ‏ی‏افته‏ ، تا بد‏ی‏ن‏‌‏اندازه‏ د‏ی‏رپا‏ و مقاوم است.
‏۳
‏یکی از بزرگترین خطراتی که در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد، طلاق است، جدایی و طلاق بیشتر متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین گرم داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناسند، اگر پدران و مادران بدانند طلاق و جدایی چه محرومیتی را برای فرزندان پدید می آورد و دل نازک طفل را چگونه شکند و او را از چه لذاتی محروم می سازد، شاید هرگز تن به این کار در ندهند، جدایی پدر و مادر از یکدیگر کودک را به اختلال عاطفی دچار می سازد، حالت افسردگی برای او پدید می آورد و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او باز می ستاند و در کل او را چنان پریشان می سازد که اثرات شوم آن مادام العمر عارض کودک است. جدایی از والدین به خاطر طلاق در وضع تحصیلی کودک هم اثر می گذارد، توان فعالیت و حتی ورزش را از او می گیرد.
‏ستیزهای خانواده که سرانجام به جدایی و طلاق می انجامد، رفتاری است نا بهنجار و غیر طبیعی، گاهی کسانی که به چنین کاری دست می زنند تصورش هم برای آدمی چندش آور است . برای یک زوج تحصیل کرده و بالغ با داشتن فرزندانی در کنار، فرزندانی که همین والدین کم احساس و کم عاطفه آنها را به این جهان هستی آورده و اکنون با یک تصمیم نابخردانه آنها را تنها و بی کس رها می کنند و دنبال هوس های جدیدی با فرزندان جدیدی می روند. به هم ریختن کانون گرم خانواده، گناهی نابخشودنی و غیر قابل توجیه ناسازگاری خطایی است فردی، تعرضی است از جانب انسانی به انسانی دیگر که با قدری گذشت و تساهل در موارد بسیاری قابل جبران است، چه بسا خطا کننده، خود بر سر عقل آید و از کرده پشیمان شود، ولی ستیزه و طلاق خطا و گناهی است اجتماعی؛ گسستن سنگ بنای اجتماع است، در هم ریختن شالوده ی زندگی است، ازدواج امری است مربوط به دو فرد، ستیزه و نهایت طلاق امری است اجتماعی که صدمه و زیان آن به جامعه می رسد، عشق جوان ها را به تشکیل خانواده سست می کند و اعتماد اجتماعی را سلب و مخدوش می سازد. پس طلاق امری است ناموجه می توان خانواده را در دو جهت عام و خاص در نظر گرفت، خانواده به معنی عام آن در قدیم بیشتر مورد توجه بوده است و پدر و مادر، فرزندان و تمام افرادی را شامل می شود که در قانون مدنی به ترتیب اولویت می توانند از ما ترک دیگیری سهم الارثی داشته باشند، اما خانواده به معنی خاص عبارت است از شوهر، زن و فرزندان آنها با وجود اینکه قوانین ما خانواده را دقیقا تعریف نکرده و برای اعضای خانواده، شخصیت حقوق متساوی قایل نیست. خان

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x