دانلود مقاله طبقه بندی حسابها

دانلود مقاله طبقه بندی حسابها

دانلود مقاله طبقه بندی حسابها

دانلود-مقاله-طبقه-بندی-حسابهالینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۵ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏طبقه بندی حسابها
CLASSIFACATION OF ACCOUNTS
‏ردیف
‏شرح حساب
‏طبقه بندی
‏حساب
‏مانده
‏نرمال
‏صورتهای
‏مالی
‏اصطلاح انگلیسی
 
‏۱
‏حسابهای پرداختنی
‏بدهی جاری
‏بس
‏ترازنامه
‌‌Accounts Payable
‏۲
‏حسابهای دریافتنی   
‏دارایی جاری
‏بد
‏ترازنامه
Accounts Receivable
‏۳
‏استهلاک انباشته داراییهای مشهود
‏داراییهای ثابت
‏بس
‏ترازنامه
Accumulate Depreciation
‏۴
‏استهلاک انباشته داراییهای نامشهود
‏داراییهای ثابت
‏بس
‏ترازنامه
Accumulate Depletion
‏۵
‏هزینه آگهی
‏هزینه جاری
‏بد
‏سود و زیان
Advertising Expense
‏۶
‏ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
‏داراییهای جاری
‏بس
‏ترازنامه
Allowance for Doubtful Accounts
‏۷
‏هزینه استهلاک
‏هزینه جاری
‏بد
‏سود و زیان
Amortization Expense
‏۸
‏اندوخته …. 
‏حقوق صاحبان سهام  
‏بس 
 ‏ترازنامه
‏سود و زیان انباشته
Appropriation for 
‏۹
‏اسناد پرداختنی  
‏بدهی بلندمدت  
‏بس 
‏ترازنامه 
Bond Payable 
‏۱۰
‏ساختمان 
 ‏داراییهای ثابت
‏بد 
‏ترازنامه 
Building 
‏۱۱
‏سرمایه …. 
‏سرمایه  
‏بس 
‏ترازنامه 
Capital 
‏۱۲
‏سهام سرمایه
‏حقوق صاحبان سهام  
‏بس 
‏ترازنامه 
Capital Stock 
‏۱۳
‏وجوه نقد 
‏داراییهای جاری 
‏بد 
‏ترازنامه 
Cash 
‏۱۴
‏سود نقدی  
‏حقوق صاحبان سهام  
 ‏بد
 ‏سود و زیان انباشته
Cash Dividends 
‏۱۵
‏سود نقدی پرداختنی 
‏داراییهای جاری 
‏بس 
 ‏ترازنامه
Cash Dividends Payable 
‏۱۶
‏سهام عادی 
‏حقوق صاحبان سهام 
 ‏بس
‏ترازنامه 
Common Stock 
‏۱۷
‏بهای تمام شده کالای فروش ‏رفته 
‏بهای تمام شده کالای فروش ‏رفته 
 ‏بد
‏سود و زیان 
Cost of Merchandise Sold 
‏۱۸
‏مالیات پرداختنی  
‏بدهی کوتاه / بلند مدت 
‏بس 
‏ترازنامه 
Deferred Income Tax 
‏۱۹
‏هزینه استهلاک داراییهای نامشهود  
‏هزینه عملیاتی  
‏بد 
‏سود و زیان  
Depletion Expense 
‏۲۰
‏کسر اوراق پرداختنی 
‏بدهی بلندمدت  
‏بد 
‏ترازنامه 
Discount on Bonds Payable 
‏۲۱
‏تخفیفات سوخت شده  
‏سایر هزینه  
‏بد 
‏سود و زیان  
Discounts Lost 
‏۲۲
‏درآمد سود سهام  
‏سایر درآمد 
‏بس 
‏سود و زیان 
Dividend Income 
‏۲۳
‏سود سهام  
‏حقوق صاحبان سهام 
‏بد 
‏سود و زیان انباشته 
Dividends 
‏۲۴
‏سرمایه اعطایی  
‏حقوق صاحبان سهام  
‏بس 
‏ترازنامه 
Donated Capital 
‏۲۵
‏مالیات بر درآمد پرداختنی ‏کارکنان 
‏بدهی جاری 
 ‏بس
‏ترازنامه 
Employees Income Tax Payable 
‏۲۶
 ‏تجهیزات
‏دارایی ثابت 
 ‏بد
‏ترازنامه 
Equipment 
‏۲۷
‏سود نسعیر ارز 
‏سایر درآمد 
‏بس 
‏سود و زیان 
Exchange Gain 
‏۲۸
‏زیان تسعیر ارز 
‏سایر هزینه 
‏بد 
 ‏سود و زیان
Exchange Loss 
‏۲۹
‏صرف سربار کارخانه
‏درآمد انتقالی 
‏بس 
‏ترازنامه (موقت)
Factory Overhead
(Overhead)
‏۳۰
‏کسر سربار کارخانه 
‏هزینه انتقالی 
‏بد 
‏ترازنامه (موقت)
Factory Overhead  
(Underapplied)
‏۳۱
‏مالیات بر درآمد پرداختنی 
‏بدهی جاری 
‏بس 
‏ترازنامه 
Income Tax Payable 
‏۳۲
‏مالیات بیکاری پرداختنی 
‏بدهی جاری 
 ‏بس
‏ترازنامه 
Unemployment Tax Payable 
‏۳۳
‏کالای ساخته شده 
‏دارایی جاری 
‏بد 
‏ترازنامه 
Finished Goods 
‏۳۴
‏سود حاصل از واگذاری داراییهای ‏ثابت 
‏سایردرامد 
‏بس 
 ‏سود و زیان
Gain on Disposal  of Plant Assets 
‏۳۵
‏سود حاصل از بازخرید ‏اوراق قرضه 
‏اقلام غیر مترقبه 
‏بس 
‏سود و زیان 
Gain on Redemption of Bonds 
‏۳۶
‏سود حاصل از فروش سرمایه ‏گذاریها 
‏سایردرآمد 
 ‏بس
‏سود وزیان 
Gain on Sale of Investmens 
‏۳۷
‏سرقفلی 
‏دارایی نامشهود  
‏بد 
‏ترازنامه 
Goodwill 
‏۳۸
‏مالیات بر درآمد 
‏مالیات بردرآمد 
‏بد 
‏سود و زیان 
Income Tax 
‏۳۹
‏مالیات یر درآمد پرداختنی 
‏دارایی جاری 
‏بس 
‏ترازنامه 
Income Tax Payable 
‏۴۰
‏هزینه بیمه 
 ‏هزینه عملیاتی
‏بد 
‏سود و زیان 
Insurance  Expense 
‏۴۱
‏هزینه بهره 
‏سایر هزینه 
 ‏بد
‏سود و زیان 
Interest Expense  
‏۴۲
‏درآمد بهره  
 ‏سایر درآمد
 ‏بس
‏سود و زیان 
Interest  Income 
‏۴۳
‏بهره دریافتنی 
‏دارایی جاری 
‏بد 
‏ترازنامه 
Interest Receivable 
‏۴۴
‏سرمایه گذاری در اوراق ‏بهادار 
 ‏سرمایه گذاری
‏بد 
‏ترازنامه 
Investment  in Bonds 
‏۴۵
‏سرمایه گذاری در سهام  
‏سرمایه گذاری 
‏بد 
‏ترازنامه 
 Investment in Stocks
‏۴۶
‏سرمایه گذاری در شرکت فرعی 
‏سرمایه گذاری 
‏بد 
‏ترازنامه 
Investment in Subsidiary 

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x