دانلود مقاله ضرورت نماز ۴۱ ص

دانلود مقاله ضرورت نماز ۴۱ ص

دانلود مقاله ضرورت نماز ۴۱ ص

دانلود-مقاله-ضرورت-نماز-41-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۱ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه‏
‏نماز مراسم مخصوصی برا‏ی‏ پرستش خدا و‏ ‏راز ونیاز با او است که درآن جنبه‏‌‏های ‏ارزنده و آموزنده خاصی درنظرگرفته شده و‏ ‏ب‏ه ‏همین جهت شکل مخصوصی به خود گرفته است‏.‏
‏سرود توحید ویکتاپرستی
‏سرود فضیلت وپاکی
‏نماز سرود توحید ویکتاپرستی وسرود فضیلت وپاکی است که باید فکر وروح مارا دربرابر عوامل شرک زا وآلوده کننده یی که درزندگی روزمره با آنها سروکارداریم پاک ویکتاپرست نگهدارد‏.‏
‏هریک از مادرزندگی روزانه خود سرگرم کاروهدف خویش است وکمتربه چیز دیگربه جز آن‏ می‏‌‏اندیشد‏.‏
‏سرگرمی به کاروتلاش روزانه درراه زندگی برای بشر امری طبیعی وضروری است‏،‏ به جسم وجانش نشاط‏ می‏‌‏بخشد‏،‏ راههای جدید زندگی را به روی او‏ می‏‌‏گشاید واورا درراه علم وهنر وصنعت وایجاد وسایل گوناگون بهتر زیستن به جلو‏ می‏‌‏راند‏،‏ ولی درعین حال اورا چنان درخود وآرزوهایش فرو‏ می‏‌‏برد که گهگاه برای رسیدن به این آرزوها دربرابراین وآن به چم وخم اش وا‏ می‏‌‏دارد‏،‏ از خود وشخصیت واقعی وانسانی خود بیگانه اش‏ می‏‌‏سازد وجسم وجانش را آلوده‏ می‏‌‏کند‏.‏
‏ضرورت نماز‏
‏نماز از انسان بالغ وعاقل واجد شرایط درهیچ حالی ساقط نمیشود حتی درحال درگیری مسلحانه‏،‏ حمله دزد یا درنده به هرشکل ممکن باید نماز خودرا بخواند اگر ممکن باشد ایستاده وگرنه نشسته یا درحال راه رفتن‏،‏ پیاده یا سواره یا خوابیده وباید تاممکن است تکبیره الاحرام را روبه قبله بگوید وبقیه نماز را هم هرقدرکه‏ می‏‌‏تواند روبه قبله انجام دهد واگرنمیتواند رکوع وسجود را به طورکامل بجا آورد با اشاره انجام دهد‏.‏
‏و‏ ‏چنانچه نماز خواندن برای او به این اندازه هم ممکن نباشد، بنابر احتیاط باید پس از نیت‏،‏ تکبیره الاحرام را به قصد مافیالذمه (۱) بگوید وبه جای هررکعت یک سبحان الله والحمدلله ولاله الاالله والله اکبر گفته وبه دنبال آن دعای دیگری هم بخواند وسپس با تشهد وسلام نماز را تمام نماید و اگر به وظیفه خود عمل نماید نمازش اعاده یا قضا ندارد‏.‏
‏اگر به جهت ضرورت‏،‏ بعضی از نماز را به عنوان مثال درحال راه رفتن یا سواره بخواند ودربین نماز ضرورت برطرف شود، باید باقیمانده نماز را برطبق وظیفه فعلی تمام وکامل بجا آورد واگر وقت باقی است بنابر احتیاط دوباره نماز را به طور کامل بخواند‏.‏ همچنین اگربعضی از نماز را کامل انجام داده ودربین آن خوف وضرورت پیدا شده است‏،‏ باقیمانده را برطبق ضرورت بجا آورد‏.‏
‏درقرآن کریم وسیره اهل بیت (ع) امت اسلامی به برپاداشتن نماز دعوت شده اند وهمانگونه که عدالت اجتماعی نماد حکومت دینی دراموردنیایی است‏،‏ اقامه نماز نیز نماد حکومت دینی در امور‏ ‏معنوی جامعه است بدین جهت است که مسئولان ومدیران حکومت درهررده ای که باشند به برپاداشتن نماز دراجتماع ونه صرفاً خواندن نماز‏،‏ توصیه وتوصیف شده اند‏.‏
‏انقلاب اسلامی ایران نیز که درراه آرمان‏‌‏های ‏حکومت دینی گام برمی دارد از آغاز تا امروز توجه بسیاری به نماز داشته است‏.‏ ولی این توجه کمتردارای نظام وهماهنگی بوده است‏.‏ لذا ضرورت ایجاد انسجام بیشتر دراقامه نماز درجامعه وخصوصاً دردانشگاه ها احساس‏ می‏‌‏شود‏.‏
‏اهمیت و‏ ‏ضرورت فریضه نماز‏
‏اهمیت وضرورت فریضه نماز به قدری مهم است که قرآن بعد از ایمان آن را متذکرشده است ‏«‏یقیمون الصلوه‏»‏ از این جا به اهمیت نماز پی‏ می‏‌‏بریم زیرا یکی از پایه‏‌‏های ‏دین شمرده شده است ودررأس همه عبادتها نماز است‏،‏ اسلام بدون نماز هرگز معنایی ندارد‏،‏ نماز خود سازی است‏،‏ قرآن عجیب سخن‏ می‏‌‏گوید ‏«‏ای اهل ایمان ! ‏ازنماز استمداد کنید‏،‏ اگرشما میخواهید دراجتماع یک مسلمان واقعی باشید ومی خواهید یک مجاهد نیرومند باشید

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x