دانلود مقاله ضرب

دانلود مقاله ضرب

دانلود مقاله ضرب

دانلود-مقاله-ضربلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۸ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ضرب‏‌‏المثل‏‌‏های انگلیسی
‏ضرب‏‌‏المثل‏‌‏های انگلیسی
A‏ – B‏ – C‏ – D‏ – E‏ – F‏ – G‏ – H‏ – I‏ – J‏ – K‏ – L‏ – M‏ – N‏ – O‏ – P‏ – R‏ – S‏ – T‏ – U‏ – V‏ – W‏ – X‏ – Y
A
“A poor workman blames his tools.”
‏ترجمه: ‏«‏کارگر بی‏‌‏مهارت، ابزار کارش را مقصر می‏‌‏داند.‏»‏
‏متراف فارسی: ‏«‏عروس نمی‏‌‏توانست برقصد، می‏‌‏گفت زمین ناهموار است.‏»‏
“A bird in the hand is worth two in the bush.”
‏ترجمه‏«‏یک پرنده‏‌‏ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏سرکه نقد به از حلوای نسیه.‏»‏
“Absence makes the heart grow fonder.”
‏ترجمه: ‏«‏دوری باعث علاقمندی می شود.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏دوری و دوستی.‏»‏
“A cat may look at a king.”
‏ترجمه: ‏«‏شاید که گربه به شاهی نظر کند.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏به اسب شاه گفته یابو.‏»‏
“A chain is no stronger than its weakest link.”
‏ترجمه: ‏«‏استحکام زنجیر به اندازه ضعیف‏‌‏ترین حلقه آن است.‏»‏ ‏ویلیام شکسپیر‏ در نمایش‏‌‏نامه ‏ژولیوس سزار‏
“A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once.”
‏ترجمه: ‏«‏ترسو هزاربار پیش از مرگ می‏‌‏میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‏‌‏چشد.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏ترس برادر مرگ است.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏ترسو مرد!‏»‏
“A creaking door hangs longest.” and “A creaking gate hangs long.”
‏ترجمه: ‏«‏دری که غژغژ می‏‌‏کند عمرش بیشتر است.‏»‏
“Actions speak louder than words.”
‏ترجمه: ‏«‏صدای عمل رساتر از حرف است.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏به عمل کار برآید به سخندانی نیست.‏»‏
“Advice when most needed is least heeded.”
‏ترجمه: ‏«‏هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است‏»‏
“A fool and his money are easily parted.”
‏ترجمه: ‏«‏احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند‏»‏
“A fox smells its own lair first.” and ” A fox smells its own stink first.”
‏ترجمه: ‏«‏روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‏‌‏کند‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‏‌‏کند‏»‏
“A friend in need is a friend indeed.”
‏ترجمه: ‏«‏به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‏‌‏شود.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‏‌‏حالی و درماندگی‏»‏
“After a storm comes a calm.”
‏ترجمه: ‏«‏پس از طوفان، آرامش گسترده می‏‌‏گردد.‏»‏
‏مشابه فارسی: ‏«‏بعد از خشم پشیمانی است‏»‏
“After dinner sit a while, after supper walk a mile.”
‏ترجمه: ‏«‏بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.‏»‏
“A good beginning makes a good ending.”
‏ترجمه: ‏«‏یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.‏»‏
‏خلاف فارسی: ‏«‏خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رود دیوار کج‏»‏ ‏مولوی‏
“A good man in an evil society seems the greatest villain of all.”
‏ترجمه: ‏«‏انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‏‌‏ها به نظر می‏‌‏رسد.‏»‏
“A good surgeon has an eagle’s eye, a lion’s heart, and a lady’s hand.”
‏ترجمه: ‏«‏یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است.‏»‏
“A guilty conscience needs no accuser.”
‏ترجمه: ‏«‏یک وجدان گناه‏‌‏کار به سرزنش دیگران محتاج نیست‏»‏
“A jack of all trades is master of none.”
‏ترجمه: ‏«‏کسی که همه‏‌‏کار انجام می‏‌‏دهد استاد هیچ‏‌‏کاری نیست.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏« ‏همه‏‌‏کاره و هیچ‏‌‏کاره.‏»‏
“A lie has no legs.”
‏ترجمه: ‏«‏دروغ پا ندارد.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏دروغگو تا در خانه‏‌‏اش.‏»‏
“A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on.”
‏ترجمه: ‏«‏حقیقت تا چکمه‏‌‏هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.‏»‏ منسوب به ‏وینستون چرچیل‏
“A little knowledge is a dangerous thing.”
‏ترجمه: ‏«‏دانش ناقص خطرناک است.‏»‏
‏مترادف فارسی: ‏«‏نیم‏‌‏طبیب خطر جان، نیم‏‌‏فقیه خطر ایمان‏»‏
‏تمثیل: ‏«‏دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم‏»‏ ‏سعدی‏
‏تمثیل: ‏«‏آن‏‌‏که نداند رقمی بهر نام// به زفقیهی که بود ناتمام‏»‏ ‏امیر خسرو‏
“A merry heart makes a long life.”
‏ترجمه: ‏«‏دل‏‌‏شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‏‌‏کند.‏»‏

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x