دانلود مقاله شرکت های سهامی ۲۸ ص

دانلود مقاله شرکت های سهامی ۲۸ ص

دانلود مقاله شرکت های سهامی ۲۸ ص

دانلود-مقاله-شرکت-های-سهامی-28-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۷ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏بخش‏ ۱ ‏کلیات‏ :
‏تعریف‏
‏طبق‏ ‏قانون،‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک‏ ‏شرکتی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرمایه‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏سهام‏ ‏خرد‏ ‏تقسیم‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏مسؤولیت‏ ‏سهام‏‌‏داران‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏هر‏ ‏سهم‏ ‏محدود‏ ‏می‏‌‏باشد‏. ‏همانطور‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقدمه‏ ‏ذکر‏ ‏گردید،‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک‏ ‏میتواند‏ ‏هم‏ ‏بصورت‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏عام‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏بصورت‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏خاص‏ ‏باشد‏. ‏تفاوت‏ ‏عمده‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏نوع‏ ‏شرکت‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شرکت‏ ‏عام‏ ‏میتواند‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏وثیقه‏‌‏های‏ ‏وام‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عموم‏ ‏ارائه‏ ‏دهد‏ ‏درحالیکه‏ ‏شرکت‏ ‏خاص‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏چنین‏ ‏خدماتی‏ ‏را‏ ‏ارائه‏ ‏دهد‏. ‏برای‏ ‏تفاوتهای‏ ‏بیشتر‏ ‏میان‏ ‏شرکتهای‏ ‏خاص‏ ‏و‏ ‏عام‏ ‏به‏ ‏بخش‏ ‏ضمیمه‏ ‏الف‏ ‏رجوع‏ ‏نمایید‏.
‏ ‏اشکال‏ ‏دیگری‏ ‏از‏ ‏شرکتهای‏ ‏کاری‏
‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک،‏ ‏قانون‏ ‏تجاری‏ ‏ایران‏ ‏موارد‏ ‏زیر‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏مؤسسات‏ ‏کاری‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ :
‏الف‏) ‏شرکت‏ ‏با‏ ‏مسؤولیت‏ ‏محدود‏
‏ب‏) ‏شرکت‏ ‏تضامنی‏
‏ج‏) ‏شرکت‏ ‏مختلط‏ ‏غیرسهامی‏
‏د‏) ‏شرکت‏ ‏مختلط‏ ‏سهامی‏
‏هـ‏) ‏شرکت‏ ‏نسبی‏
‏۲
‏و‏) ‏شرکت‏ ‏تعاونی‏ ‏تولید‏ ‏و‏ ‏مصرف‏
‏از‏ ‏میان‏ ‏شرکتهای‏ ‏عنوان‏‌‏شده،‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏با‏ ‏مسؤولیت‏ ‏محدود‏ ‏و‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک‏ ‏میزان‏ ‏مسؤولیت‏ ‏محدود‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏سهام‏ ‏آنان‏ ‏می‏‌‏باشد‏. ‏درصورت‏ ‏وجود‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک،‏ ‏قانون‏ ‏برای‏ ‏سهام‏‌‏داران‏ ‏و‏ ‏شرکت‏ ‏با‏ ‏مسؤولیت‏ ‏نامحدود‏ ‏حمایتهای‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏پیش‏‌‏بینی‏ ‏نموده‏ ‏است‏.
‏تفاوت‏ ‏اصلی‏ ‏میان‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک‏ ‏و‏ ‏شرکت‏ ‏با‏ ‏مسؤولیت‏ ‏محدود‏ ‏اینستکه‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏با‏ ‏مسؤولیت‏ ‏محدود‏ ‏سرمایه‏ ‏به‏ ‏سهم‏ ‏تقسیم‏ ‏نمی‏‌‏گردد‏ ‏و‏ ‏شرکاء‏ ‏حق‏ ‏انتقال‏ ‏سود‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بدون‏ ‏تأیید‏ ‏اکثریت‏ ‏اعضاء‏ ‏که‏ ‏معرف‏ ۴/۳ ‏سرمایه‏ ‏شرکت‏ ‏باشند،‏ ‏نخواهند‏ ‏داشت‏.
‏ویژگیهای‏ ‏کلی‏
‏سهامداران‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏مشترک‏ ‏در‏ ‏تملک‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏توزیع‏ ‏دارائی‏‌‏ها‏ ‏در‏ ‏تصفیه‏ ‏حساب‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏نسبت‏ ‏میزان‏ ‏سهام‏ ‏مشارکت‏ ‏خواهند‏ ‏داشت‏. ‏همانطور‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏بالا‏ ‏عنوان‏ ‏گردید،‏ ‏مسؤولیت‏ ‏هریک‏ ‏از‏ ‏سهام‏‌‏داران‏ ‏محدود‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏هر‏ ‏واحد‏ ‏سهام‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏درصورت‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏تقلب‏ ‏و‏ ‏سایر‏ ‏اعمال‏ ‏غیرقانونی‏ ‏،‏ ‏نیازی‏ ‏به‏ ‏واگذاری‏ ‏مجدد‏ ‏مسؤولیتهای‏ ‏شرکت‏ ‏به‏ ‏سهام‏‌‏داران‏ ‏نخواهد‏ ‏بود‏. ‏شرکت‏ ‏دارای‏ ‏یک‏ ‏شخصیت‏ ‏حقوقی‏ ‏مستقل‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏میتوان‏ ‏آنرا‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏خود‏ ‏یا‏ ‏تحت‏ ‏پیگرد‏ ‏قانونی‏ ‏قرار‏ ‏دهد‏. ‏سهام‏‌‏داران‏ ‏دارای‏ ‏حقوق‏ ‏معمول‏ ‏سهام‏‌‏داران‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏بطور‏ ‏کلی‏ ‏شامل‏ ‏حق‏ ‏شرکت‏ ‏در‏ ‏جلسات‏ ‏سهام‏‌‏داران،‏ ‏دریافت‏ ‏گزارش‏ ‏مالی،‏ ‏انتصاب‏ ‏و‏ ‏جایگزینی‏ ‏هیئت‏ ‏مدیره‏ ‏و‏ ‏حق‏ ‏رأی‏ ‏در‏ ‏تصمیم‏‌‏گیریهای‏ ‏اصلی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏می‏‌‏باشند‏.
‏تعداد‏ ‏سهام‏‌‏داران‏

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x