دانلود مقاله شرح مثنوی ۴۱ ص

دانلود مقاله شرح مثنوی ۴۱ ص

دانلود مقاله شرح مثنوی ۴۱ ص

دانلود-مقاله-شرح-مثنوی-41-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۶۰ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
? ‏ ‏شرح مثنوی
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏زآنکه شاکر را زیادت وعده است آنچنانکه قرب، مزد سجده است
‏شاکر را زیادت وعده است:‏ گرفته از قرآن کریم است‏«‏ لَئِن شکَرتمَﻷَزیدنّکم.‏»‏۱- قرآن کریم خطاط :افشار زنجانی مترجم : محمد الهی قمشه ای نوبت چاپ پنچم محل چاپ تهران چاپخانه فرهنگ ص ۲۳۵
‏ (ابراهیم،۷) وشما بندگان اگر شکر نعمت به جاآورید نعمت شما می افزاییم.
‏وَاسجُد واقتَرب:‏ (علق،۱۹) وبه نماز بپرداز و به حق نزدیک شو.
‏نور از آن ماه باشد و ین ضیاء ‏ ‏ آن خورشید این‏ ‏فروخوان از نُبا
‏از نُبا فروخواندن‏: اشاره است به این آیه شریفه ‏«‏ هوالذی جَعَلَ الشّمس ضیاءً واقمرنورا‏»‏(یونس،۵) از این آیه شریفه بربلندی رتبت ضیاءالحق استفاده می کندو گفته خود را دربیت نخست، کامل می سازد. وفرماید ماه را روشنی است وآفتاب را ضیاء است و توضیائی وبرتر ازماه .
‏تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول،
‏ خود معشوق را درباغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر
‏ می ‏ک‏رد‏ ‏ومی گفت که عسس أَن تَکرهوا شیئاًو هو خیر لکُم
‏ب‏ل‏ک از او کن عاریت چشم ونظر پس ز چشم او به روی اونگر
‏چشم ونظر رعایت کردن:‏ بعضی شارحان هندی آن را ازحدیث ‏«‏ عَرَفُت رَبّی رَبّی‏»‏ گرفته اند ونیکلسون نیز آن را درشرح خود آورده و مرحوم فروزانفر به فرموده علی(ع) اشارت کرده است: که
‏۲
? ‏ ‏شرح مثنوی
‏«‏أعرفوا اللهَ بالله.‏»‏ لیکن این دو روایت تناسب چندانی با مضمون بیت مناسب با این مضمون حدیث:‏«‏ ال‏ل‏هم ار‏ِ‏نی ا‏ل‏دن‏ّ‏یا کما ت‏ُ‏ریها صالحی ع‏ِ‏بادک‏»‏ است.
‏کَانَ الله :‏ نگاه کنید به بیت ذیل‏ بیت ۱۹۳۹/۱
‏چشم او من باشم:
‏رو که بی یسمع و بی یبصر توی ‏ ‏ ‏ سر توی چه صاحب سرتوی
‏در حقیقت دوستانت دشمن اند که زحضرت دور و مشغولت کنند
‏دوستان دشمن:‏آنچه دردنیا موجب دلبستگی است.
‏نیکلسون به پیروی از بعضی شارحان آن را مناسب آیه ۶۷ زخرف گرفته است.
‏«‏اﻷخلاء یومئذ بعضهم لبض عدو الا المتقین.‏»‏۱- قران کریم خطاط افشار زنجانی کنید چاپ پنجم محل چاپ : تهران چاپخانه فرهنگ‏ ص ۷۲۵
‏ ولی‏ این آیه درباره روز رستاخیزاست.شاید این آیه مناسب تر باشد که: ‏«‏إ‏ن‏ّ‏ م‏ِ‏ن ا‏َ‏زواج‏ِ‏ک‏ُ‏م و ا‏َ‏ولاد‏ِ‏کم ع‏َ‏دواًلکم‏ ‏ف‏َ‏احذ‏َ‏روه‏ُ‏م.‏»‏ (تغابن،۱۴) و این حدیث نیز مناسب می نماید : ‏«‏إ‏ن‏ّ الدّنیا د‏ا‏رُ ‏بلاءٍ و‏َإ‏ن‏َّ‏ه م‏ُ‏بتلیکم فیها و اَمَرهم بالصبرو ب‏َ‏ش‏ّ‏ره‏ُ‏م.‏»‏ (الدرالمنثور،جلد۱،ص۱۵۶)‏ ‏
‏زین سبب بر انبیاء رنج و شکست‏ ‏ ازهمه خلق جهان افزون تر است
‏رنج و شکست انبیاء:‏ ‏«‏ ‏أ‏شد‏ّ‏ الن‏ّ‏اس ب‏َلاءً ‏النبیاء، ث‏ُ‏م الصالحون ث‏ُ‏م المث‏َ‏ل‏ُ‏ ف‏َ‏الامثل‏ُ‏.‏»‏ (یوسف بن احمد مولوی، شرح نیکلوسون، احادیث مثنوی، ص۱۰۷) و از امام صادق (ع) منقول است : ‏«‏ ان اشد‏ّ ‏الن‏ّ‏اس ب‏َ‏لاءالانبیاء ص‏َ‏لوات الله علیهم ثمَّ الّذین ی‏َ‏لون‏َ‏هم الامثل فالامث‏َ‏ل.‏»‏ (امالی طوسی، به نقل بحار الانوار ج ۱۱، ص ۶۹)
‏ورنمی توانی رضا ده ای عیار گر خدا رنجت دهد بی اختیار

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x