https://pinup-oyun.com/https://pin-up-bets.kz/1winpin-up kzhttps://rupinup.com/

دانلود مقاله شاه و دوران او

دانلود مقاله شاه و دوران او

دانلود مقاله شاه و دوران او

دانلود-مقاله-شاه-و-دوران-اولینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۴ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
Shah 4
‏شاه ۴
‏ ‏روابط شاه ‏–‏ آمریکا ‏–‏ انگلستان ‏
‏روز چهاردهم‏ آذرماه ۱۳۳۲ (پنجم دسامبر ‏)اعلامیه مشترکی از طرف دو دولت ایران و انگلستان منتشر گردید .
‏ دولتین انگلستان و ایران تصمیم گرفته اند روابط سیاسی را بین خود برقرار سازند
‏ هریک بزودی سفیر کبیر به کشور دیگر اعزام دارند وسپس در نزدیکترین زمانی
‏ ‏ ‏که مورد موافقت طرفین باشد در باره‏ حل اختلاف مربوط به نفت شروع به‏ مذاکره
‏ ‏نماید، باین طریق دوستی‏ د‏ یرینه خود را برقرار و تحکیم نماید .
‏ ‏هربرت هوور امریکائی قریب دوماه بین تهران ‏–‏ لندن ‏–‏ واشینگتن در رفت و آمد بود:‏ تا توانست اصل تشکیل یک ((کن‏سرسیوم بین المللی))را برای بهره برداری از‏«‏نفت ایران‏»‏ به دولت وهمچنین شرکت نفت انگل‏یس بقبولاند.
‏روز پانزدهم آذر‏ماه ۱۳۳۲(ششم دسامبر‏۱۹۵۴) پس از آنکه امریکا وانگلستان برسر ت‏قسیم منافع باهم به توافق رسیدند ‏کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیران انگلیس وفرانسه تشکیل شد .آیزنهاور قبل از عزیمت از واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهارداشت (( مسئله نفت ایران و کانال سوئز‏))‏ مهمترین مسائل مورد بحث او با نخست وزیران انگلیس وفرانسه خواهد بود ‏. ودر همین کنفرانس بدون حضور ایران توافق نهائی در باره تشکیل (کنسرسیوم نفت ایران)بعمل آمد ، که امریکا ‏–‏ انگلستان ‏–‏ هلند ‏–‏ فرانسه در آن شرکت داشتند . و ترتیب سهمیه بندی هرکدام داده شد
‏روز۲۵ آذر۳۲ (شانزدهم دسام‏بر)نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس وایران وپنج شرکت آمریکائی که عبارت بودند از( استاندارداویل نیوجرسی ‏–‏ شرکت نفت تگزاس ‏–‏سوکونی واکیوم ‏–‏ استاندار اویل کالیفرنیا- گالف اویل ) ونیز شرکت ( هلندی ‏–‏ انگلیسی رویال داچ شل)و شرکت نفت فرانسه تشکیل گردید وبا توافق کامل کنسرسیوم نفت ایران در ‏«‏لن‏دن‏»‏ وبه مدیریت انگلیسها ایجاد گردید‏ .
‏شرکت نفت انگلیس که تا دیروز صد درصد نفت ایران را در اختیارداشت ناگزیر به قبول فقط چهل درصد راضی شد وامریکائی هاهم چهل درصد رادر اختیارگرفتند وبقیه بین هلند وفرانسه تقسیم گردید .‏ وروز‏د‏ هم ش‏هریور۱۳۳۳ قرارداد بین کنسرسیوم ‏ وشرکت نفت ایران به امضا رسید‏ .
‏ ‏ویلیام .او. داگلاس در کتابی بنام ‏«‏آمریکا وانقلاب‏»‏ در سال ۱۹۶۱ مینویسد : ‏ آیا مداخله آمریکا در قضیه نفت در ایران ‏و نتایجی که بدست آ‏مد . در دراز مدت بنفع امریکا بود ؟ بعد از قول (جرج مک گی می‏ن‏ویسد ) حاصل آن اقدامات منافعی بود که بجیب شرکت ه‏ای نفتی امریکا سرازیر شد ، ولی اثر بارزترش ،‏ از دست رفتن اعتمادی بود که قبلا ملل جهان به آمریکا بسته بودند .
‏ ‏پل نیتز در سال ۱۹۶۱ در‏شماره پائیزی ‏ مجله ‏«‏فارین افرز‏»‏ تحت عنوان م‏س‏اع‏ی جمی‏له آمریکا‏ ‏ نوشت ‏: یکی از بزرگترین اشتباهات امریکا آن بود که ایفای نقش حامی ومحافظ شاه را بعهده گرفت .و تا سال ۱۹۷۸هرگز متوجه نشد که سیاستش از اساس نادرست بوده
‏ ‏جیمز بیل ‏در کتاب ‏«‏عقاب وشیر‏»‏ تحت عنوان (تراژد‏ی روابط آمریکا وایران )در سال۱۹‏۸۸ مینویسد :‏ عملیات پنهانی آمریکا در ایران درسال ۱۹۵۳ اعتبار آمریکا را متلاشی کرد . انقلاب ضد آمریکائی وضد شاه سالهای ۷۹- ۷۸ نشان دادکه بحرانهای کنونی غالبا فورانی از وابستگی های طولانی اجتماعی و سیاسی گذشته است .
‏ مهمترین نگرانی دستگاه دولتی آیزنهاور این بود که ایده ملی شدن نفت ممکن است به نقاط دیگر خاورمیانه نیز سرایت کند ودرنهایت منافع کمپانیهای نفتی آمریکائی را بخطر اندازد. باین جهت امریکا به یاری انگلستان برخاست۰
۲
‏ ‏آنتونی ایدن در کتاب خاطراتش که کاوه دهگان ترجمه کرده مینویسد : ‏ هنگامیکه امریکائی ها از بدست اوردن امتیاز نفت شمال ایران مایوس شدن‏د . خواستار تقسیم نفت جنوب ‏ ومشارکت با شرکت نفت انگلیس بودند . و در سال ۱۳۳۱ که تب نفت در ایران بالا گرفت .انگلیسها به این نتیجه رسیدند که بدون تقسیم این منبع عظیم غارت وچپاول (( با دوست ودر عین حال رقیب ))خود امریکا به نتیجه نخواهد رسید ،
‏ انتونی ایدن مینویسد که در پائیز ۱۳۳۰‏(‏ یعنی چندماه قبل از اینکه وزیر خارجه بشود‏)‏همراه چرچیل در امریکا بود وبرای اولین بار به امریکا پیشنهاد تقسیم نفت ایران را داده است .
‏ آمریکائیها میپرسیدند که چه راه حل دیگری را‏ ‏ما عملی و قابل قبول میدانیم . من پیشنهادخودمان را برای شریک کردن امریکائیها مطرح کردم . ‏و همین طور هم عمل کردیم . وطرح کنسرسیوم را ریختیم .
‏ در ابتدای جدال ایران و انگلستان . نظرات امریکا وانگلیس باهم منطبق نبود. زیرا انگلیس هادر مرحله نخست خواستار حفظ تسلط کامل بر نفت ایران بودند ونمیخواستند کسی را در آن ذخائر شریک کنند ( به همین جهت هم امریکائی ها ایرانی ها را تشویق به ملی کردن نفت مینمودند )ولی وقتی انگلیس متوجه شد که ممکن است در این مبارزه شکست بخورد وامریکا ئی ها باتفاق فرانسه وهلند بتوانند موانع عظیمی را سرراه توفیق آنها بوجود بیاورند . ناگزیر شدند تا با امریکائی ها در تقسیم منافع چپاول وغارت شرکت نمایند وباهم طرح کنسرسیوم را پیشنهاد نمودند .که از ان تاریخ به بعد امریکائی هاهم دیگر علاقه ای به کمک به ایرانی ها نداشتند.

‏ ‏ درکتاب شاه ‏–‏ مصدق ‏–‏ سپهبد زاهدی آمده است :‏ پادشاه بدع‏وت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا روز چهاردهم آذرماه ۱۳۳۲ برای یک دیدار رسمی به امریکا مسافرت نمود .
‏ سی وپنج روز سفر پادشاه طول کشید .چنانکه اخبار و گزارش ها نشان میدهد هم آیزنهاور وهم ریچارد نیکسو‏ن‏ که آنروزها معاون رئیس جمهوری‏ ‏بود روابط بسیارگرمی ‏با پادشاه برقرار نمودند و ظاهرا آنگونه که میخواستند و سیاست روز اقتضا میکرد پادشاه دموکرات و جوان ایران را به یک رهبر ی یک سویه تبدیل نمودند تا بتوانند بادستیاری شاه سدی در مقابل کمونیسم بعد از جنگ جهانی دوم ایجادنمایند
‏ در آنروز ها انگلستان که هنوز در دور اندیشی های سیاسی سرآمد سایرین بود ، باتوجه به کیفیت وروند تغییرات روز جهان و کم رنگ شدن مبانی اخلاقی و اجتماعی که پیامد جنگ دوم بود و بر اثر اختلاط اقوام واندیشه های گوناگون ملت ها ‏،‏ به گونه شگفت انگیزی سراسر اروپا را در خود فرو برده بود و استالین هم با‏ تسلط بر سراسر اروپای شرقی و طمع بر دست اندازی قسمتی از آسیا با‏ قدرت مقابل بسیاری از خو‏استه های دول اروپائی ایستادگی میکرد،‏ ناگزیر‏ ‏انگلستان با ایجاد سیاست به (نعل وبه میخ ) ‏برای حفاظت از‏ منافع استراتژیک درازمدتش ‏ ظاهرا دست در دست امریکا گذارد. و با‏ این شائبه که میبایستی ا‏یران را در مقابل کمونیست حفظ کرد . با‏ شاه ایران روابطی دو‏ستانه و معامله گرانه ایجاد نمود‏.‏

‏ ‏ ‏ ‏توضیحی کوتاه در باره بعضی وقایع که در همان آخر سال ۱۳۳۲ اتفاق افتاد که مسلما هیچ کس بآن امور توجهی ننمود ولی در دراز مدت در سیستم سیاسی واقتصادی ایران تاثیر فراوان میگذاشت .
‏ به نقل از‏گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی که بکوشش دکتر شجاع الدین شفا تنظیم گردیده .
‏ ‏ ۱ ‏–‏ روز ۲۹ بهمن ۱۳۳۲ بفرمان شاهنشاه مقرر گردید تعداد(ده هزارجلد قرآن مجید)تهیه شود تا در آغاز سال نو از جانب شاهنشاه به افسران ارشد آرتش اهداگردد.
‏ ‏ ۲- روز ۲۲ بهمن ۱۳۳۲ شاهنشاه برای مشاهده در طلائی که برای حرم مطهر حضرت علی علیه السلام‏ ‏تهیه شده بود به منزل حاج مهدی مقدم تشریف فرماشدند .
‏ ۳ ‏ ‏–‏ روز ۲۴ اسفند‏ ماه ۱۳۳۲ شاهنشاه برای زیارت حضرت معصومه علیهالسلام به قم عزیمت فرمودند واز موزه آستانه ‏ ‏حضرت نیز بازدید بعمل اوردند

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x