حسابداری · دسامبر 30, 2021 0

دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی

دانلود دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی

فایل قابل ویرایش دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی , ورد دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی


دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی

دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی

دانلود-حل-تمرین-اصول-حسابداری2-استاد-نوروش-و-فیض-الله-شیرزادی

دانلود حل تمرین اصول حسابداری۲ استاد نوروش

و استاد فیض الله شیرزادی

(استاد مربوطه عضو هیئت علمی دانشگاه می باشد)

نوع فایل : pdf

 تعداد صفحه : ۳۰

  حل تمرین اصول حسابداری۲ استاد نوروش

و استاد فیض الله شیرزادی

فایل اسکن شده می باشد. 

مفروضات درس :

فصل اول : شرکت های تضامنی

حل تشریحی مسائل فصل اول :

۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲

و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸

فصل دوم : شرکت های سهامی

حل تشریحی مسائل فصل دوم :

۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴

فصل سوم : صورت های مالی شرکت های سهامی

سوالات زیر حذف هستند :

۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶

حل تشریحی مسائل فصل سوم :

۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۵

فصل چهارم : اوراق قرضه

سوال ۱ حذف هست

حل تشریحی مسائل فصل چهارم :

۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷

فصل پنجم : سرمایه گذاری

سوالات زیر حذف هستند :

۲ و ۴

حل تشریحی مسائل فصل پنجم :

۱ و ۳ و ۵

فصل ششم : حقوق و دستمزد

تمام مسائل فصل ششم ، حذف هستند.

فصل هفتم : وجه نقد

حل تشریحی مسئله ۱ فصل هفتم :

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی , سایت دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی , خرید دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی , دانلود رایگان دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی , فایل دانلود حل تمرین اصول حسابداری2 استاد نوروش و فیض الله شیرزادی