دانلود گام بگام · دسامبر 30, 2021 0

دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی

دانلود دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی

فایل قابل ویرایش دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی , ورد دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی


دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی

دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی

دانلود-جزوه-حل-مسائل-ریاضی-پایه-ششم-ابتدایی

دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات فایل : 321 صفحه

مختصری از فایل

فصل اول کسر متعارفی

کسر و عدد مخلوط
مقایسه و ساده کردن کسرها
جمع و تفریق
ضرب و تقسیم

فصل دوم

نمایش اعشاری اعداد
جمع , تفریق و ضرب عددهای اعشاری
تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

فصل سوم اندازه گیری طول و زاویه

اندازه طول
فاصله
مقایسه و اندازه گیری زاویه
انواع زاویه

فصل چهارم  عددهای تقریبی

تقریب زدم – قطع کردن
ﮔﺮد​ﻛﺮدﻥ​
نمایش تقریبی عددها روی محور
محاسبه های تقریبی و ترتیب انجام عملیلت

فصل پنجم نسبت , تناسب و درصد

جدول تناسب
مقدارهای تناسب
تسهیم به نسبت
درصد و ریاضیات مالی

فصل ششم آمار و احتمال

جمع آوری و نمایش داده ها
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
مفهوم احتمال
احتمال تجربی

فصل هفتم اندازه گیری سطح و حجم

قایسه واندازه گیری سطح
مساحت شکل های هندسی
مقایسه و اندازه گیری حجم
حجم شکل های هندسی

فصل هشتم مختصات و عددهای صحیح

محورهای مختصات
تقارن و مختصات
عددهای صحیح
روش های مختلف جمع و تفریق

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی , سایت دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی , خرید دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی , دانلود رایگان دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی , فایل دانلود جزوه حل مسائل ریاضی پایه ششم ابتدایی