برنامه سالانه تدبیر · دسامبر 30, 2021 0

دانلود برنامه تدبیر 98

دانلود دانلود برنامه تدبیر 98

فایل قابل ویرایش دانلود برنامه تدبیر 98 , ورد دانلود برنامه تدبیر 98


دانلود برنامه تدبیر 98

دانلود برنامه تدبیر 98

دانلود-برنامه-تدبیر-98

 برنامه تدبیر سال 98

متناسب با ساحت های همگام جهت بار گزاری و پیوست
فرمت فایل ها : ورد و قابل ویرایش
کامل شده بصورت ریز و نکته به نکته
تعداد فایلها : 5 فایل تعداد
صفحات فایل : در مجموع 133 صفحه

 

دانلود برنامه سالانه براساس طرح  تدبیر تحصیلی  1399-98 بصورت word و قابل تغییر ویژه مدارس ابتدایی

نحوه ی نگارش طرح تدبیر ابتدایی 1398-99 طبق آخرین بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مطابق سند تحول

شرح کامل فایل برنامه سالانه براساس ساحت ها ی سند تحول بنیادین

از
آنجايي كه در سال تحصيلي 99-98 برنامه سالانه تدبیر تحت عنوان برنامه
تدبیر سال 1398 از طريق مناطق به مدارس ارسال مي گردد، لازم است مديران
محترم مدارس ، پس از دريافت برنامه عمل تدبیر منطقه ، مي بايست  در شوراي
مدرسه  فعاليت هاي ابلاغي منطقه را با فعاليت هاي جدول شماره 6 برنامه
تدبير(جدول فوق) انطباق داده ، و در صورتي كه عنوان فعاليتي از عناوين
فعاليت هاي مندرج در برنامه ابلاغي منطقه در فعاليت هاي جدول شماره 6
تدبيردرج نشده بود و آن عنوان از نوع فعاليت هاي ضروري است ، مدارس مي
بايست آن عنوان را در جدول شماره 6 تدبير جانمايي نموده و در برنامه سالانه
مدرسه نيز لحاظ نمايند.

 

 

 توضیحاتی راجع به این بسته

چند تصویر نمونه از محیط برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر ۹۸
عناوین فایل ها :
1: تقویم اجرایی سال تحصیلی 98-97
2: جدول زمان بندی شوراهای مدرسه سال تحصیلی98
3: برنامه سالانه در چارچوب برنامه تدبیر سال تحصیلی98
4: فرم شماره 2 در چارچوب برنامه تدبیر سال تحصیلی98
5: فرم 6 جديد برنامه تدبير سال تحصیلی98
جدول تکمیل شده فرم 6 جدید ویرایش 1398

ساحت ها و امتیازات
ساحت تعليم و تربيت اعتقادي ،عبادي و اخلاقي حداکثرامتياز49
ساحت اجتماعي سياسي حداكثر49 امتياز
ساحت علمي فناورانه حداكثر42 امتياز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداكثر42 امتياز
ساحت زيبا شناختي وهنري حداكثر 28 امتياز
ساحت اقتصادي و حرفه اي حداكثر35 امتياز
فرا ساحتي
حداكثر56 امتياز
امتیاز کل فرم 301

جدول عملیاتی شماره 2 فرم برنامه سالانه ویرایش 1398

جدول تکمیل شده ساحت تعليم و تربيت اعتقادي ،عبادي و اخلاقي
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعي سياسي
جدول تکمیل شده ساحت علمي فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زيبا شناختي وهنري
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادي و حرفه اي
جدول تکمیل شده فرا ساحتي

*تقویم اجرایی (فرم3)
جدول تقویم اجرایی خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است

*جدول شماره 4 : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده

*جدول شماره 5 بازدید های بیرونی

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف

*پوشه بندی مستند سازی سال جدید

توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود برنامه تدبیر 98

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود برنامه تدبیر 98 , سایت دانلود برنامه تدبیر 98 , خرید دانلود برنامه تدبیر 98 , دانلود رایگان دانلود برنامه تدبیر 98 , فایل دانلود برنامه تدبیر 98