دانلود آزمون جملات ناتمام راتر

دانلود دانلود آزمون جملات ناتمام راتر

فایل قابل ویرایش دانلود آزمون جملات ناتمام راتر , ورد دانلود آزمون جملات ناتمام راتر


دانلود آزمون جملات ناتمام راتر

دانلود آزمون جملات ناتمام راتر

دانلود-آزمون-جملات-ناتمام-راتر

آزمون جملات ناتمام راتر
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل 8 صفحه
شرح مختصر فایل

آزمونهاي جملات ناتمام1، به عنوان يكي از روشهاي فرافكن در ارزشيابي شخصيت مورد استفاده مي باشد، واول بار در سال 1930 بوسيله تندلر2 به كار برده شد، متخصصاني چون راد3، شور4، ويلر5، استاين6، راتر7، ساكس8، لوي9، وويلرمن10 با پژوهش هاي خود، ارزش وكارايي جملات ناتمام را درارزشيابي تعارضات رواني، تخيلات، عواطف، باز خوردها و برداشت هاي آزمودني نيازها، شكست ها و مكانيسم هايي كه وي به كار مي برد، تاكيد كرده اند وآنها را وسيله مناسبي براي كسب اطلاعاتي كه يافته هاي آزمون هاي ديگر را تكميل مي دانند.
دراين آزمون ها، اگر چه تفسير پاسخ ها مبتني بر تجربيات، آزمونگر است وروش نمره گذاري خاصي براي آزمون پيشنهاد شده با وجود اين به هنگام تفسير، صرف نظر از روش نمره گذاري معمولا به فراواني پاسخ ها، زمان تكميل جملات طولاني، تظاهرات رفتاري آزمودني، پاك شدگي عدم تكميل بعضي از سر آغازها و نوع ماهيت واژه هاي مورد استفاده وبار عاطفي آنها توجه مي شود. به طور كلي بررسي كمي وكيفي جملات مي تواند آزمونگر ار در شناخت بسياري از ويژه گيهاي آزمودني از جمله درجه سازگاري عمومي وي، سازگاري درخانواده، مدرسه ومحل كار، پرخاشگري، تسلط گرايي، پيشرفت گرايي، مردم گريزي وگوشه گيري كمك كند وتابلويي از اضطراب، سوء ظن، ترس هاي واهي، احساس نا ايمني، احساس حقارت وخصومت را نيز در اختيار گذارد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود آزمون جملات ناتمام راتر

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود آزمون جملات ناتمام راتر , سایت دانلود آزمون جملات ناتمام راتر , خرید دانلود آزمون جملات ناتمام راتر , دانلود رایگان دانلود آزمون جملات ناتمام راتر , فایل دانلود آزمون جملات ناتمام راتر