کتابداری · دسامبر 29, 2021 0

جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور

فایل قابل ویرایش جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور , ورد جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور


جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور

جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور

جزوه-کتاب-علوم-قرانی-۳-دانشگاه-پیام-نور

جزوه درس علوم قرانی ۳ دوره کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

جزوه حاضر که بعنوان منبع درسی علوم قرآنی ۳ دوره کارشناسی علوم قرآن و
حدیث دانشگاه پیام نور تدوین شده است که از منابع گوناگون گرد آوری شده
است:

۱-اسباب النزول برگرفته از جزوه درسی دکتر محمد کاظم شاکر

۲-ایات مکی و مدنی نوع نهم کتاب البرهان فی علوم القران از بدر الدین محمدبن بهادر زرکشی

۳-محکم و متشابه فصل سوم کتاب التمهید ایه الله محمد هادی معرفت

۴-نسخ در قرآن مبحث نسخ از کتاب بیان در علوم و مسائل کلی قران ترجمه کتاب البیان ایه الله خویی

اسباب نزول

بخش نخست:چشم انداز بحث

مروری بر مباحث پیشین

در جلسه پیشین با تعریف مکی و مدنی بر اساس معیار زمان و مکان، جایگاه
این بحث در آیات و روایات برخی از کارهای متقدمان، متاخران و معاصران در
این زمینه و ویژگیهای وحی مکی و مدنی، آشنا شدیم و در ادامه بحث را با طرح
برخی از شبهات مطرح شده پیرامون تعارض آیات مکی و مدنی و بیان نمونه هایی
از ایت استثنا به پایان رساندیم

اهداف درس

آشنایی با

اصطلاحات سبب نزول، شأن نزول، فضای نزول و جو نزول؛

جایگاه اسباب نزول در قرآن و روایات

کوشش های متقدمان متأخران و معاصران در زمینه اسباب نزول؛

مهم ترین مسائل بحث برانگیز در اسباب نزول.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور , سایت جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور , خرید جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور , دانلود رایگان جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور , فایل جزوه کتاب علوم قرانی ۳ دانشگاه پیام نور