جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی

دانلود دانلود دانلود دانلود جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی

فایل قابل ویرایش جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی , ورد جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی

جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی با صورت کاملا روان و با زبان دانش آموز مبحث ترسیم هندسی را تشریح می کند

توضیحات مختصر در مورد جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی

جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی

با صورت کاملا روان و با زبان دانش آموز مبحث ترسیم هندسی را تشریح می کند.

فهرست مطالب :

ترسیم هندسی

ترسیم دایره

معادله دایره

ترسیم عمود منصف

محل تلاقی عمود منصف ها در مثلث

محل تلاقی ارتفاع ها در مثلث

ترسیم نیم ساز

محل تلاقی نیم سازها در مثلث

محل تلاقی نیم میانه ها در مثلث

سوالات امتحانی این درس

تعداد صفحات : 10

فرمت : pdf

 

جزوه ترسیم هندسی ریاضی پایه 11 علوم تجربی

نظر دهید

      پاسخ دهید