جزوه آموزشی پدافند غیر عامل

دانلود دانلود دانلود دانلود جزوه آموزشی پدافند غیر عامل

فایل قابل ویرایش جزوه آموزشی پدافند غیر عامل , ورد جزوه آموزشی پدافند غیر عامل

یک جزوه بسیار کامل وجامع برای دانشجویان در مورد پدافند غیر عامل میی باشد

توضیحات مختصر در مورد جزوه آموزشی پدافند غیر عامل

فهرست مطالب این جزوه به شرح ذیل می باشد

 1. اصول و مبانی پدافند غیرعامل
 2. استتار، اختفا و فریب
 3. استحکامات و سازه های امن
 4. بحران سیاسی
 5. مطالعات راهبردی در تعیین وضعیت محیط دفاعی – امنیتی
 6. مکان یابی و آمایش سرزمین
 7. جنگ اطلاعات و پدافند غیرعامل
 8. میدان نبرد سایبر
 9. تهدید شناسی و کاربرد آن در طرح ریزی پدافند غیرعامل

10 . ماهیت جنگ

11. تسلیحات غیر کشنده

 

جزوه آموزشی پدافند غیر عامل

نظر دهید

   پاسخ دهید