فلسفه و عرفان · دسامبر 29, 2021 0

تسلی بخشی های فلسفی

رای post

دانلود تسلی بخشی های فلسفی

فایل قابل ویرایش تسلی بخشی های فلسفی , ورد تسلی بخشی های فلسفی

      تسلی,بخشی,های,فلسفی

توضیحات مختصر در مورد تسلی بخشی های فلسفی

تسلی بخشی های فلسفی

تسلی-بخشی-های-فلسفی
خوشبختی، فهرست دارایی‌های لازم:
۱. یک کلبه
۲. دوستان
۳. اجتناب از رییس بازی‌ها، ارباب منشی، هم‌چشمی و درگیری
۴. تفکر
ممکن است دستیابی به خوشبختی دشوار باشد، ولی موانع آن عمدتا مالی نیستند.

دانلود فایل

 

تسلی بخشی های فلسفی