تحقیق فضا در معماری

دانلود تحقیق فضا در معماری

تحقیق فضا در معماری

تحقیق-فضا-در-معماری

دانلود تحقیق با موضوع فضا در معماری،
در قالب pdf و در ۸۷ صفحه، شامل:

چکیده
مقدمه
فضا چیست؟
انواع فضاها در معماری
عناصر فضا
فضای معماری چه نوع فضایی باید باشد؟
مفهوم فضا از چه زمانی یکی از دل مشغولی های معماری شده است؟
مفهوم فضا از نظر اندیشمندان
معماری بر پایه فضا
وحدت بیرون و درون فضا
فضای باز و نیمه باز و بسته
فضای باز
عناصر تشکیل دهنده فضای باز
فضای نیمه باز
ایوان
فضای بسته
عناصر تشکیل دهنده فضای بسته
فرم و خلق فضا در معماری
فرم های بی قاعده
فرم های باقاعده
سطح صاف
سطح منحنی
انتخاب فرم
احساس فرم
درک یک فرم در کنار فرم های دیگر
فضا و زمان
ویژگی های فضا
مفهوم فضا از چند جستار دیگر
جستار اول: بررسی مفهوم واژه فضا از نظر لغوی
جستار دوم: بحث و کنکاش در باب تعریف فضا
جستار سوم: تشریح و توضیح ادراک فضای معماری
جستار چهارم: کنکاش در باب رابطه فضا، انسان و معماری
بررسی فضا و پاسخگویی آن نوع به نیاز و رابطه کارکرد آن بر نوع ارتباط با انسان
نتیجه گیری

توضیحات:
این تحقیق در پی آن است که با استفاده رابطه انسان و فضا، ضرورت اهمیت رابطه‌ای ‘فضای معماری و انسان’ را بیان نماید. بنابراین ابتدا به ضرورت‌های و رویکردها اصلی اشاره خواهد شد که در درک این مفهوم موثر هستند. 

در دو بخش نخست، ضرورت‌های مفهوم فضا در این موضوع بیان می شوند و به طور چکیده به تعریف فضا، اشاره خواهد شد. در ادامه این بحث، نسبت واژه فضا و معماری باز گو می‌گردد. در این زمینه به برخی از مفاهیم اشاره خواهد شد که به نحوه‌ی در ارتباط میان این عناصر تاثیر گذار بوده اند. 

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که چگونگی جستجوی کیفیتی حقیقی و خالص در فضا که برخاسته از هماهنگی فضای معماری با خواسته‌های سرشتی انسان است، چگونه در ارتباط میان انسان و فضا موثر است.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x