تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

دانلود تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

تحقیق-فرهنگ-ایثار-و-شهادت-در-جامعه

دانلود تحقیق با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه،
در قالب word و در ۲۸ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
تعریف فرهنگ
فرهنگ ایثار
فرهنگ شهادت
تعریف تربیت
ارتباط نهادهای آموزشی با فرهنگ عمومی
راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
توحید و خداباوری
شناخت شناسی فرهنگ ایثارگری
شناخت از طریق پیامدهای رفتار
شناسایی عوامل اصلی رفتار ایثارگری
شناخت و معرفی کارکردهای فرهنگ ایثار وشهادت
ایجاد ارتباط رفتار ایثارگرانه نسل گذشته و نسلی فعلی
برنامه درسی
معلم و شاگرد
چند پیشنهاد درجهت افزایش دانایی معلمان عزیز نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت
ترجمه و نگارش متون عرفانی به زبان امروزین
ایجاد حس عدم دل بستگی در دانش پژوهان
تکمیل راهکارها
نتیجه

چکیده تحقیق:
تبیین و شناساندن فرهنگ ایثار و شهادت، از مکانیزم های دفاعی اسلام برای تسلیح جامعه در برابر هجوم فرهنگ های غیرخودی است. ایثارگری و شهادت طلبی نقش بسزایی در حفظ دین و ارزش های آن و استقلال کشور ایفا می کند. مراکز آموزشی در سطوح مختلف آن، بستر مناسبی برای ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ صحیح می باشند. زیرا از ابزارهای نفوذ فرهنگ، تغییر نگرش در افراد آن جامعه است و قشر دانش پژوه (دانش آموزان و دانشجویان) به جهت خصوصیات روان شناختی، اثر پذیرترین گروه های جامعه هستند که بیشترین و مفیدترین اوقات خود را در مراکز آموزشی می گذرانند. لذا با برنامه ریزی وسیاست گذاری های علمی و جامع، می توان فرهنگ ایثارگری و شهادت را در این مراکز به سطح قابل قبولی ارتقاء بخشید. 

نگارنده دراین مقاله سعی نموده با تاکید بر مفهوم حقیقی ایثار و شهادت و توسل به توانمندی و تاثیر گذاری محیط آموزشی بر دانش پژوهان، با ارائه راهکارهایی علمی و بنیادین درجهت این برنامه ریزی گام بردارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نگارنده سعی کرده است با استفاده از آیات و منابع اصیل اسلامی به تبیین بحث بپردازد.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x