تحقیق سرمشق و جامعه شناسی

دانلود تحقیق سرمشق و جامعه شناسی

تحقیق سرمشق و جامعه شناسی

تحقیق-سرمشق-و-جامعه-شناسی

دانلود تحقیق با موضوع سرمشق و جامعه شناسی،
در قالب word و در ۲۰ صفحه، قابل ویرایش.


مقدمه تحقیق:
پارادایم (paradigm) از جدیدترین مفاهیمى است که وارد حوزه علوم و جامعه‏ شناسى شده است. این مفهوم با نام فیلسوف و مورخ علم، تامس کهن (T.s.kuhn)، مقارن است و اولین بار توسط وى در کتاب معروف او، ساختار انقلاب هاى علمى (The structure of scientific Revolutions)، به کار گرفته شده است.

هدف کهن در این کتاب، اثبات این نظریه است که على‏رغم تصور موجود درباره این که پیشرفت علوم از راه تراکم و انباشت صورت مى‏ گیرد، رشد و توسعه علوم از راه انقلاب (Revolution) به وجود مى ‏آید و در جریان انقلاب ‏هاى علمى، پارادایم‏ هاى جدید جاى پارادایم ‏هاى سابق را مى‏ گیرند.

در زبان فارسى، براى مفهوم پارادایم معادل‏ هاى متعددى برگزیده ‏اند، مانند نمونه، الگوى نظرى، سرمشق، نمونه فرد اعلى و امثال آن که این امر حاکى از نوعى ابهام و پیچیدگى در این مفهوم است. کهن، که واضع این مفهوم است، به پیچیده بودن و ابهام آن اذعان دارد. وى در چاپ دوم کتابش، که موجب واکنش ‏هاى انتقادى فراوانى در میان اندیشمندان شد، در پى ‏نوشتى که بر آن افزود، ضمن تلاش براى پاسخگویى به انتقادات، چنین مى ‏گوید: «یک خواننده همفکر، که با من در این باره- که سرمشق (پارادایم) عناصر فلسفى این کتاب را معرفى مى‏ کند- شریک است،

یک فهرست تحلیلى جزئى فراهم آورده و چنین نتیجه گرفته بود که این اصطلاح، دست کم، از ۲۲ راه در این کتاب به کار رفته است.» (۱) البته کهن بر این باور است که برداشت‏هاى متفاوت از مفهوم پارادایم نتیجه ناسازگارى‏هاى برخاسته از روش نویسندگى است و به آسانى، مى‏ توان آنها را حذف کرد، ولى در عین حال، به ابهام این مفهوم اعتراف دارد.
تعریف سرمشق:
همان‏ گونه که در مقدمه اشاره شد، به دلیل نوعى ابهام در این مفهوم، ارائه تعریفى جامع و مانع از سرمشق مشکل مى ‏نماید. لذا، بسیارى از کسانى که درباره این مفهوم سخن گفته ‏اند، بدون ارائه تعریف، در مقام توضیح آن برآمده ‏اند. ما ابتدا برخى از این تعاریف را مرور و سپس سعى خواهیم کرد تا تصویرى کلى از این مفهوم نشان دهیم. 

کهن مى‏ گوید: «یک سرمشق (پارادایم) چیزى است که اعضاى یک جامعه علمى در آن با یکدیگر اشتراک دارند و بعکس، یک جامعه عملى از کسانى تشکیل یافته است که در یک سرمشق (پارادایم) با یکدیگر شریک ‏اند. همه دورها باطل و خبیث نیست، ولى این یکى منبع دشوارى ‏هاى واقعى است. جامعه‏ هاى علمى مى‏ توانند و باید بدون توسل به نمونه ‏ها، جدا شوند و این نمونه ‏ها پس از آن، با تحقیق و موشکافى در رفتار اعضاى یک جامعه اکتشاف مى ‏شود.» …
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x