مدیریت · اکتبر 11, 2022 0

تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران eppt

رای post

دانلود تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران

فایل قابل ویرایش تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران , ورد تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران


تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران

تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران

تحقیق-راهکارهای-رونق-کسب-و-کار-در-ایران

توضیحات:
تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران؛ تحقیقی بر مبنای 10 شاخص بانک جهانی  با مقایسه ایران با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در قالب فایل word و در 41 صفحه.

هدف اصلی در این تحقیق اینست که با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقاء رتبه کشورمان در شاخص های فضای کسب و کار بر اساس مرجع قرار دادن گزارشات سالیانه بانک جهانی و تجربه سایر کشورها بالاخص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بتوان عوامل موثر بر ارتقاء رتبه کشورمان استخراج گردند.
در این راستا در ابتدا هر شاخص فضای کسب و کار معرفی شده و سپس روند رتبه کشورمان ایران در این شاخص ترسیم و همراه با معرفی معیارهای ارزیابی مطرح در گزارشات بانک جهانی در آن شاخص وضعیت ایران در آن شاخص نقد می گردد. در ادامه عوامل موثر بر ارتقاء این شاخص در ایران مورد بررسی موضوعی قرار می گیرد. سپس با انتخاب تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان کشور هدف در راستای ارتقاء رتبه ایران در آن شاخص فاصله مابین رتبه ها بررسی و عوامل موثر بر ارتقاء رتبه در آن شاخص استخراج خواهند شد.

فهرست مطالب:
1. مقدمه
2. پیشینه تحقیق
3. روش پژوهش
4. جامعه آماری
5. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص های فضای کسب و کار
5.1. شاخص شروع یک کسب و کار
5.1.1. معرفی و ارایه روند شاخص شروع یک کسب و کار
5.1.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار
5.2. شاخص اخذ مجوزهای ساخت
5.2.1. معرفی و ارایه روند شاخص اخذ مجوزهای ساخت
5.2.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت
5.3. شاخص دسترسی به انرژي الکتریکی
5.3.1. معرفی و ارایه روند شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی
5.3.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی
5.4. شاخص ثبت مالکیت
5.4.1. معرفی و ارایه روند شاخص ثبت مالکیت
5.4.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت
5.5. شاخص اخذ اعتبار
5.5.1. معرفی و ارایه روند در شاخص اخذ اعتبار
5.5.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار
5.6. شاخص حمایت از سرمایه گذاران
5.6.1. معرفی و ارایه روند در شاخص حمایت از سرمایه گذاران
5.6.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران
5.7. شاخص پرداخت مالیات
5.7.1. معرفی و ارایه روند شاخص پرداخت مالیات
5.7.2. عوامل موثر در ارتقاء رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات
5.8. شاخص تجارت بین المللی (فرامرزی – برون مرزی)
5.8.1. معرفی و روند شاخص تجارت بین المللی
5.8.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص تجارت بین المللی
5.9. شاخص اجرای قراردادها1
5.9.1. معرفی و ارایه روند شاخص اجرای قراردادها
5.9.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها
5.10. شاخص پایان کسب و کار (پرداخت دیون)
5.10.1. معرفی و ارایه روند شاخص پایان کسب و کار
5.10.2. عوامل موثر بر ارتقاء رتبه ایران در شاخص پایان کسب و کار
6. نتیجه گیری و پیشنهاد
7. مراجع

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران , سایت تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران , خرید تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران , دانلود رایگان تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران , فایل تحقیق راهکارهای رونق کسب و کار در ایران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x