تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی

دانلود تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی

تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی

تحقیق-راهبردهای-شناختی-و-فراشناختی

دانلود تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی و فراشناختی،
در قالب word و در ۱۹۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
کلیات
مقدمه
 
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهشی

هدف کلی
اهداف جزئی
سوال پژوهش

فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
 
تعاریف نظری و عملی اصطلاحات
تعریف نظری راهبردهای شناختی
تعریف عملیاتی راهبردهای شناختی
 
تعریف نظری راهبردهای فراشناخت
تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی
تعریف نظری پیشرفت تحصیلی


فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه
شناخت
 
فراشناخت
یادگیری
نظریه یادگیری

نظریه رفتاری یادگیری
نظریه شناختی یادگیری
نظریه پردازش اطلاعات
 
الگوی یادگیری پردازش اطلاعات
تقطیع
حافظه دراز مدت
 
اقسام حافظه دراز مدت
حافظه رویدادی
حافظه معنایی

حافظه روندی
کاربردهای آموزشی نظریه پردازش اطلاعات و تأکید آن بر حافظه در یادگیری را می‌توان در یازده مورد ویژه خلاصه کرد
نظریه‌های تازه تر پردازش اطلاعات

نظریه سطوح پردازش
نظریه رمز دوگانه
نظریه پردازش توزیع موازی
نظریه پیوند گرایی
نظریه تداخل

نظریه فروپاشی
نظریه یادگیری گشتالت
تعریف یادگیری در نظریه گشتالت

ویژگی‌های یادگیری از راه بینش
قوانین سازمان ادراکی
کاربرد آموزش نظریه گشتالت
 
نظریه یادگیری معنی دار کلامی آزوبل
هرم شناختی
معنی دار بودن یادگیری

مراحل آموزش کلامی معنادار
نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی بندور
یادگیری از راه مشاهده
 
عوامل موثر بر یادگیری عملکرد
مراحل با فرایندهای یادگیری از راه مشاهده
مرحله توجه

مرحله به یاد سپاری یا یاددار
مرحله باز آفرینی (تولید)
مرحله انگیزشی
 
کاربردهای آموزشی نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی
نظریه‌های فراشناختی یادگیری
ویژگی‌های نظریه‌های فراشناختی
 
انواع نظریه‌های فراشناخت
نظریه‌ها
نظریه‌های غیر رسمی

منابع نظریه‌های فراشناختی
راهکارها و کنترل فراشناختی
تعریف راهبرد یادگیری و مطالعه

طبقه‌بندی راهبردهای یادگیری
مفهوم و تعریف شناخت
راهبردهای شناختی

تکرار یا مرورراهبرد 
تکرار ویژه موضوع های ساده و پایه (غیر معنی دار)
راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده (معنی دار)

بسط یا گسترش معنایی
راهبردهای گسترش ویژه‌ی مطالب ساده و پایه
روش مکان ها

روش کلمه کلید
سرواژه
کلمه آویز
اشعار
راهبردهای گسترش ویژه مطالب پیچیده

یادداشت برداری
خلاصه کردن
سازمان دهی
 
نقشه مفهومی
الگوی مفهومی
فراشناخت
 
راهبردهای فراشناختی
دانش و کنترل خود
دانش و کنترل فرایند
انواع دانش مهم در فراشناخت
کنترل اجرایی رفتار
راهبردهای برنامه‌ریزی
راهبردهای نظارت و ارزشیابی

راهبردهای نظم‌دهی
مفاهیم اساسی در فرایندهای فراشناختی
تمایز بین راهبردهای شناختی و فراشناختی
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری
آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی
پیشرفت تحصیلی

تعاریفی از پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی و علل مرتبط با آن
پیشرفت تحصیلی و تأثیر آزمون‌ها در آن
پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های استفاده شده در آن
آزمون استعداد
آزمون‌های پیشرفت

آزمون پیشرفت ملاکی
ملاک های پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی و عوامل تأثیر گذار در آن
پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری
پیشینه‌ پژوهش
پژوهش‌های انجام شده در ایران
پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران

فصل سوم: روش پژوهش
جامعه نمونه و روش نمونه گیری
راهبردهای شناختی عبارت بودند از
 ابزار اندازه گیری و شیوه اجرای آن
روش تحقیق
طرح تحقیق
برنامه آموزشی شناختی
برنامه آموزشی فراشناختی
 
روش های آماری


مقدمه پروژه:
یکی از نکات اساسی در آموزش این است که فراگیران بیاموزند چطور یاد بگیرند، چطور به خاطر بسپارند و چگونه مسئله حل کنند به علاوه، فراگیران باید موثرترین روش ها و راهبردهای یادگیری را بدانند. (بیل مونت ۱۹۸۸) 

کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی در تسهیل فرایند یادگیری، یادآوری و یادسپاری  بسیار اهمیت دارد. راهبردای شناختی و فراشناختی نیرومندترین تاثیر را در یادگیری یادگیرندگان دارند و رابطه مثبت و معناداری بین شیوه یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه وجود دارد (یانگ ۲۰۰۵) 

یانگ در تحقیق خود این چنین بیان کرده است: «راهبردهای شناختی و فراشناختی ابزاری قدرتمند برای آشکار کردن چگونگی توسعه فرایند یادگیری به شمار می آیند و این راهبردها باعث افزایش مهارت خودآموزی، ارتقای استقلال یادگیرنده و تسهیل تواناییهای یادگیری دانشجویان می‌شود. (یانگ ۲۰۰۵). همچنین، نقش تعامل در یادگیری به عنوان عنصری اساسی برای پردازش محتوا و خلق مفاهیم جدید نشان داده شده است. تعامل می‌تواند شامل تعامل درونی با محتوا توسط فرد یا تعامل با دیگران در شکل وسیع تر آن در نظر گرفته شود که برای یادگیری بسیار ضروری و حیاتی در نظر گرفته شده است (مورو، ۲۰۰۷) . همین طور یکی از اصول کلیدی یادگیری این است که یادگیرندگان با یک سری مفاهیم خاص درباره جهان به کلاس وارد می‌شوند و اگر فهم اولیه آنان با دیگران به اشتراک گذاشته نشود. ممکن است آنها نتوانند به اطلاعات و مفاهیم جدید دست پیدا کنند.   
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x