تحقیق خصوصیات حسابداری شهرداری ها

دانلود تحقیق خصوصیات حسابداری شهرداری ها

تحقیق خصوصیات حسابداری شهرداری ها

تحقیق-خصوصیات-حسابداری-شهرداری-ها

دانلود تحقیق در مورد خصوصیات حسابداری شهرداری ها،
در قالب word و در ۷۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
خصوصیات حسابداری شهرداری
روش حسابداری
روش نگهداری حساب ها
بودجه
تهیه و تنظیم بودجه

فصل دوم:
تعاریف
حساب های عمومی (با مانده بدهکار)
حساب های عمومی (با مانده بستانکار)
بستانکاران
بانک/ صندوق
پیش پرداخت و علی الحساب
تنخواه گردان
تامین اعتبار

فصل سوم:
طبقه بندی عملیات
طبقه بندی هزینه ها
انواع درآمد
وام دریافتی و سایر منایع اعتبار
استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر
سپرده ها و وجوه امانی

فصل چهارم:
دارائی های جاری
دارائی های ثابت
عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت
فروش، زائل کردن و حذف دارائی ثابت
مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی
بدهی های جاری

فصل پنجم:
عملیات مربوط به بستن حساب ها در شهرداری ها
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
بستن حساب تنخواه گردان حسابداری
تعدیلات یا اصلاحات
بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)
بستن حسابهای موقت
گزارش ها و صورت حساب های مالی
صورتحساب مازاد
ترازنامه
صورت پیش بینی وضعیت صندوق و بانک


چکیده تحقیق:
حسـابداری شهـرداری ها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی، جزئی از حسابداری دولتی می بـاشد و کلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی، در مورد حسابداری شهـرداری ها نیز صـادق است. ولی حسـابداری شهرداری هـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی، دارای ویژگی خاص می باشد. دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت می گردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت می نماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز می گـردد.

در صورتی کـه در شهـرداری ها، حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و می تـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x