تحقیق حکم قتل در مقام دفاع از ناموس

دانلود تحقیق حکم قتل در مقام دفاع از ناموس

تحقیق حکم قتل در مقام دفاع از ناموس

تحقیق-حکم-قتل-در-مقام-دفاع-از-ناموس

دانلود تحقیق با موضوع حکم قتل در مقام دفاع از ناموس،
در قالب word و در ۹۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- کلیات و مقدمه
۱-۱-۱- بیان مساله
۱-۱-۲- اهمیت تحقیق
۱-۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۱-۴- شیوه تحقیق
۱-۲- مفهوم غیرت و اقسام آن
۱-۲-۱- مفهوم غیرت
۱-۲-۲- انواع غیرت
۱-۲-۲-۱- غیرت دینی
۱-۲-۲-۲- غیرت ناموسی
۱-۲-۲-۳- غیرت ملّی
۱-۲-۲-۴- غیرت فرهنگی
۱-۲-۲-۵- غیرت زنان
۱-۲-۳- مفهوم حیا
۱-۳- مفهوم دفاع از عرض و مسیولیت کیفری آن
۱-۳-۱- دفاع
۱-۳-۲- دفاع مشروع
۱-۳-۲-۱- معنای لغوی و اصطلاحی دفاع
۱-۳-۲-۲- معنای اصطلاحی دفاع مشروع
۱-۳-۳- دفاع از عرض و ناموس
۱-۳-۳-۱- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب
۱-۳-۳-۲- دفاع از عرض و ناموس

فصل دوم: دفاع از ناموس و مستندات قانونی
۲-۱- مستندات قانونی ناموس و شرایط دفاع از ان
۲-۱-۱- مستندات قانونی دفاع از عرض
۲-۱-۲- شرایط دفاع از ناموس 
۲-۱-۳- مزاحمت جنسی
۲-۱-۴- مسئولیت کیفری ناشی از قتل ناشی از دفاع ناموس
۲-۱-۴-۱- اثر دفاع مشروع بر مدافع و متجاوز
۲-۱-۴-۲- قتل عمدی در مقام دفاع
۲-۲- ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع
۲-۲-۱- اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع 
۲-۲-۲- قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع 
۲-۲-۳- شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع 
۲-۲-۳-۱-  شرایط تجاوز مستوجب دفاع 
۲-۲-۳-۲- شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز 
۲-۲-۳-۳- موضوع تجاوز در دفاع مشروع 
۲-۲-۴- مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع 
۲-۲-۵-قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع
۲-۲-۶- بررسی روانشناختی ناموس

فصل سوم: نمونه پرونده
ناگفته‌هایی از یک پرونده قتل ناموسی 

فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری


چکیده تحقیق:
یکی دیگر از تعرضات ناحقی که از نظر قانونگذار، دفاع در مقابل آن مانند دفاع از نفس با اجتماع شرایطی مشروع و جایز شمرده شده، دفاع از عرض یا ناموس است. در بیان مفهوم حقوقی اصطلاح عرض و ناموس که ظاهراً قانونگذار آن ها را مترادف به کار برده است، در قانون مجازات اسلامی تعریف روشنی به عمل نیامده است، ولی برای تشخیص مصادیق آن ها، می‌توان مفهوم متفاوتی قائل شد. با توجه به معنی لغوی و عرفی آن ها به نظر می‌رسد که: 

تعرض به عرض، ناظر به هر گونه تجاوز ناحق به آبرو و حیثیت و شرافت خانوادگی و اجتماعی افراد است که با توجه به آداب (ادامه دارد …)
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x