تحقیق حقوق جزای اسلامی

دانلود تحقیق حقوق جزای اسلامی

تحقیق حقوق جزای اسلامی

تحقیق-حقوق-جزای-اسلامی

دانلود تحقیق در مورد حقوق جزای اسلامی،
در قالب word و در ۸۰ صفحه، قابل ویرایش.


مقدمه تحقیق:
در حقوق جزای اسلامی، اصول بسیار مهمی دیده می شود که نه تنها در آن ایام، بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری، اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد. یعنی تا زمانی که عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمی توان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده می شود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت- زنا- ارتداد- قذف- شرب خمر- سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد…
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x