تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون eppt

رای post

دانلود تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون

فایل قابل ویرایش تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون , ورد تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون


تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون

تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون

تحقیق-حفاظت-كاتدي-خطوط-لوله-مدفون

توضیحات:
تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون در قالب فایل word با حجم 37 صفحه.

بخشی از متن:
امروزه علم حفاظت كاتدي به عنوان يك ابزار مفيد جهت كنترل خوردگی الكتروشيميايی در صنايع محسوب مي‌گردد. ذيلاً توضيح اجمالي پيرامون مفهوم حفاظت كاتدي و چگونگي كاربرد آن ارائه شده است. بخشهاي بعدي نيز طوري تدوين شده‌اند تا شامل صور عملي كاربرد حفاظت كاتدي و نيز عوامل مختلف و مؤثر در طراحي حفاظت كاتدي باشند. در مرحه اول نياز به ارائه يك تعريف جامع است. بخشهاي بعدي نيز طوري تدوين شده‌اند تا شامل صور عملي كاربرد حفاظت كاتدي و نيز عوامل مختلف و مؤثر در طراحي حفاظت كاتدي باشند.

فهرست مطالب:
مقدمه
اطلاعات مورد نیاز قبل از برقراری سیستم حفاظت كاتدی
چگونگی عملكرد حفاظت كاتدی
منابع جریان حفاظت كاتدی
آندهای گالوانیك
سیستم های اعمال جریان
سایر منابع انرژی
معیارهای حفاظت كاتدی
پتانسیل نسبت به محیط
الكترود مرجع و اندازه‌گیری پتانسیل سازه
كوپن‌های آزمایشی
معیار تغییر پتانسیل
ممیزی و بررسی حفاظت كاتدی
آزمایشهای تعیین جریان مورد نیاز
آزمایشهای مربوط به خط لوله پوشش دار
آزمایشهای بررسی مقاومت پوشش
مقاومت مخصوص محیط
تأثیر شرایط محلی در طراحی
عوامل مؤثر در طراحی حفاظت كاتدی
جریان كل مورد نیاز
تغییرات محیطی
پوشش‌های محافظ
ملاحظات اقتصادی
فلز تحت حفاظت
طول عمر طراحی شده سیستم
قابلیت و سهولت نگهداری سیستم
اثرات جریانهای سرگردان
اثر دما
مواد آندهای قربانی شونده (گالوانیك)
آندهای سیستم اعمال جریان
پشت‌بند آند
طراحی بستر آند
بررسی اثر فاصله بین آندها و تعداد آنها بر روی مقاومت بسترها
محاسبه مقاومت كل سیستم حفاظت كاتدی
محاسبه مقاومت بسترهای عمودی
محاسبه مقاومت بسترهای افقی
محاسبه مقاومت قابل تحمل توسط ترانسفورمر- ركتیفایر
تست طراحی انجام شده و مقایسه مقاومت كل و مقاومت قابل تحمل توسط ترانسفورمر- ركتیفایر
 نتایج بررسی اثر فاصله بین آندها و تعداد آنها بر روی مقاومت بستر
نمودارها
منحنی‌ نمایش اندازه‌گیری پتانسیل در فواصل نزدیك
منحنی‌ نمایش اندازه‌گیری پتانسیل در فواصل دور
منحنی اندازه‌گیری جریانهای الكتریسیته خوردگی لوله
منحنی اندازه‌گیری مقاومت خاك
منحنی اندازه‌گیری‌های محل‌های خوردگی
منحنی تغییرات پتانسیل حفاظتی بر حسب طول لوله

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون

 

خرید ساعت مچی همکاری در فروش ساعت   دانلود پیشینه تحقیق  دانلود تحقیق

 

دانلود تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون , سایت تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون , خرید تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون , دانلود رایگان تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون , فایل تحقیق حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x