تحقیق جامعه شناسی از دیدگاه قرآن

دانلود تحقیق جامعه شناسی از دیدگاه قرآن

تحقیق جامعه شناسی از دیدگاه قرآن

تحقیق-جامعه-شناسی-از-دیدگاه-قرآن

دانلود تحقیق با موضوع جامعه شناسی از دیدگاه قرآن،
در قالب word و در ۱۰۵ صفحه، قابل ویرایش.

 
بیان مسئله تحقیق:
 انسان موجودی است نفع طلب و اساس همه کنش های بشری، جلب منفعت و دفع ضرر می باشد ولی مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزش ها متغیر است. شاید به همین دلیل از کنشگران مختلف براساس باورهای متفاوت و ارزش های گوناگون، در مسئله گروهی، کنش های متفاوتی صادر می شود. عده ای کنش هایشان ابزاری صرف، بعضی دیگر ارزشی صرف و جمعی نیز ابزاری، ارزشی است. منافقان را می توان دسته ای دانست که کنش های آنان ابزاری صرف بوده و جهت جلب منفعت بیشتر از هر وسیله ای استفاده می کنند، یکی از این ابزار تظاهر به پایبندی به فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد تضاد میان اقشار و دسته های مختلف اجتماعی و حداکثر استفاده از تضاد موجود است.

کفار نیز از همین ویژگی برخوردار بوده و برای به دست آوردن حداکثر منفعت از هیچ عملی رویگردان نیستند. یکی از کارهای آنان، کاهش همبستگی و ایجاد تضاد، در جامعه اسلامی است. این مهم در صورتی محقق می شود که کفار بتوانند با دسته هایی از جامعه اسلامی که دارای باور و ارزشی مشترکی هستند به وحدت منافع رسیده و جهت دستیابی به این هدف در تعامل مستمر باشند.
 
از طرفی مؤمنان در تعاملاتشان، بر پایبندی به دین تأکید دارند. تعاملات منافقان و مؤمنان با تأکید بر تظاهر به پایبندی دین صورت می گیرد. تعاملات منافقان با کافران با تأکید بر تظاهر به عدم پایبندی به دین تحقق می یابد. کفار نیز در تعاملاتشان بر عدم پایبندی به دین تأکید دارند. از همین رو، احتمال دستیابی منافقان به اهدافشان بیشتر از کفار است.
 
نتیجه تظاهر به پایبندی به دین در جامعه دینی، زمینه سازی دستیابی افرادی به ثروت، قدرت و منزلت می باشد که کنش هایشان ابزاری صرف بوده و نگرش آن ها به معنویات نگرشی منفی است. دستیابی افراد به ثروت ، قدرت و منزلت از این شیوه کم کم سبب می شود تظاهر به پایبندی به دین، جایگزین پایبندی به دین شده و در دراز مدت میان مؤمنان شکاف ایجاد کند و جامعه دینی را به نابودی بکشاند.
 
خلاصه این که، نفاق ورزیدن که حاصل آن منافق است، عملی اجتماعی است و آثار زیانباری برای گروه مؤمنان و به تبع جامعه ایمانی به دارد. علاوه بر این سرایت چنین کنشی به لایه های مختلف اجتماعی و در بر گرفتن افراد بیشتری از جامعه، که یکی از آثار زیان بار آن به شمار می آید، تهدیدی جدی محسوب می شود.

از آن جا که مفهوم واژه نفاق وقتی محقق می شود که مفاهیمی هم چون ایمان و کفر مصداق خارجی داشته باشد، کار جامعه شناسان و دین شناسان خطیرتر بوده و ضرورت همکاری این دو دسته از اندیشمندان، نمود عینی بیشتری پیدا می کند، لذا با توجه به سنت و فرهنگ جامعه ما ،که برای تبیین مفاهیم دینی و دستیابی به تدابیر قابل اجرا به کتاب خدا و سنت پیامبر او مراجعه می شود ، ما نیز در تبیین مفهوم نفاق و منافق و چگونگی کنش آنان با مؤمنان و کافران و بیان این موارد و تحلیل آن به زبان جامعه شناسی، کتاب خدا، یگانه مرجع غیر قابل خدشه در نزد همه مسلمین را در پیش روی خود قرار داده و به بازیابی مجدد آن با بهره گیری از روش های جامعه شناسی، می پردازیم.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x