تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تحقیق-تصفیه-فاضلاب-صنایع-غذایی

دانلود تحقیق در مورد تصفیه فاضلاب صنایع غذایی،
در قالب word و در ۷۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: آب و خواص آن
۱-۱- موجودیت آب
۱-۲- منابع آب
۱-۲-۱- آبهای سطحی
۱-۲-۲- آبهای زیرزمینی
۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی
۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب
۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب
۱-۴- سختی آب

بخش دوم: آب در صنایع غذایی
۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی
۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی
۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب
۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران
۲-۴-  مزایای حاصل از کاهش مصرف آب
۲-۴-۱-  استفاده مجدد آب
۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ
۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی
۲-۵-۱- آب خنک سازی
۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی
 3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی
۳-۱-۱- صنایع تولید قند و شکر
۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت و کنسرو 
۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی
۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی
۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی
۳-۱-۶- کشتارگاهها و مجتمعهای تولید گوشت
۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده
۳-۲-۱-۱- مواد معلق
۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول
۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول
۳-۲-۱-۴- اسیدها و قلیاها
۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف
۳-۲-۱-۶- رنگ
۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی
۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها
۳-۲-۱-۹- مواد شناور
۳-۳- استراتژی تصفیه و دفع فضولات صنعتی
۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری
۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری
۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی
۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر
۳-۳-۴- تغییر و اصلاح فرآیندها جهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده
۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
۴-۱- تصفیه فیزیکی
۴-۱-۱- آشغالگیری
۴-۱-۲- دانه گیری
۴-۱-۴- شناورسازی
۴-۱-۵- حوضه های متعادل کننده یا یکنواخت ساز
۴-۲- تصفیه شیمیایی 
 4-2-1- تنظیم ph
 4-2-2- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم
۴-۲-۳- گند زدایی
۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی
۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم
۴-۳- تصفیه بیولوژیکی
۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب
BOD -4-3-1-1
COD -4-3-1-2
TSS -4-3-1-3
TDS -4-3-1-4
۴-۳-۲- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه
۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی
۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی
MLSS -4-3-2-3
FM -4-3-2-4
۴-۳-۳- تصفیه هوازی فاضلاب
۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی
۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین
۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت
۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی
۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری
۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی
۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی
۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی
۴-۳-۳-۴- صافی چکنده
۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان
۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال
۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب
۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک
۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا
۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی
۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی
۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی
۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام
۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها
۵-۲-۲-۱- بالکینگ
۵-۲-۳- اکسیژن محلول                   
۵-۲-۴- زمان ماند
ph -5-2-5
۵-۲-۶- سمیت         
۵-۲-۷- دما
۵-۲-۸- اختلاط     
۵-۲-۹- میزان جریان ورودی
۵-۳- پایستن فرآیند
 5-3-1- شاخصهای بصری
۵-۴- شاخصهای آزمایشی
۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها
 5-5-1- روشهای کلی تشخیص مشکلات
BOD 5-5-2- حذف کم                
۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی
۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده
۵-۵-۲-۳- دماهای پایین
افزایش زمان ماند هیدرولیکی
MLVSS افزایش                
نامناسب PH -5-5-2-4
۵-۵-۲-۵- زمان هوادهی ناکافی
ناکافیMLVSS -5-5-2-6
منابع
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x