تحقیق تاریخچه مطبوعات

دانلود تحقیق تاریخچه مطبوعات

تحقیق تاریخچه مطبوعات

تحقیق-تاریخچه-مطبوعات

دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه مطبوعات،
در قالب word و در ۱۰۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: زمینه های ظهور مطبوعات

فصل دوم: پیدایش روزنامه
الف- ظهور روزنامه در جهان
ب- ظهور روزنامه در ایران
۱) روزنامه نگاری در ایران باستان
۲) ظهور اولین روزنامه نوین در ایران
۳) ظهور روزنامه های دیگر
۴) گسترش مطبوعات دولتی
۵) انتشار روزنامه های فارسی در خارج
۶) نقش مطبوعات در لغو انحصار توتون و تنباکو
۷) تاریخ ایجاد مطبوعات در شهرهای ایران
۸) ظهور روزنامه های تخصصی
۹) ظهور اولین روزنامه یومیه و اولین مجله

فصل سوم: مطبوعات در دوران مشروطیت
الف- مطبوعات و دوره اول انقلاب مشروطه
ب- مطبوعات دوره اول انقلاب
ج- مطبوعات و دوره دوم انقلاب مشروطه
د- وضع مطبوعات در دوره استبداد صغیر
ذ- اولین قانون مطبوعات
س- تاسیس وزارت مطبوعات
ش- تاریخ سانسور در مطبوعات فارسی
هـ- مطبوعات و روزنامه نگاری زنان
و- انقلاب مشروطه و روزنامه نگاری فکاهی
ی- وضعیت مطبوعات در اواخر دوران قاجار

فصل چهارم: مطبوعات دوران پهلوی
الف- دوره پهلوی اول
۱) مطبوعات پس از کودتای ۱۲۹۹
۲) مطبوعات دوره رضا شاه
۳) سانسور در دوره رضاشاه
۴) قانون مطبوعات در دوره رضا شاه
ب- دوره پهلوی دوم
۱) وضعیت مطبوعات در این دوره
۲) قانون مطبوعات در دوره محمد رضا شاه
۳) اقدامات کنترلی بر مطبوعات
۴) اوضاع مطبوعات بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۵) ویژگی مطبوعات از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷
۶) تحولات نوظهور ارتباطات در این دوره
۷) نشریات نیمه دوم دوره محمدرضا شاه

فصل پنجم: تحولات مطبوعات پس از انقلاب اسلامی
الف- مطبوعات دوره پیروزی انقلاب اسلامی
۱) چهارمین قانون مطبوعات ایران
۲) ویژگی های مطبوعات در این دوره (۱۳۵۹-۱۳۵۷)
ب- مطبوعات دوره جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)
– پنجمین قانون مطبوعات ایران
ج- مطبوعات دوره بازسازی اقتصادی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)
د- مطبوعات در دوره پس از خرداد ماه ۱۳۷۶
۱) قانون فعلی مطبوعات
۲) ویژگی های مطبوعات در این دوره (۱۳۷۹-۱۳۷۶)
۳) وضعیت فعلی نشریات

دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x