تحقیق تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی

دانلود تحقیق تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی

تحقیق تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی

تحقیق-تأثیر-دو-شیوه-پیاده-روی-تداومی-و-تناوبی-در-سراشیبی-بر-آنزیم-های-cpk-و-ldh-سرم-در-پسران-مبتدی

دانلود تحقیق آمار با موضوع تأثیر دو شیوه پیاده‌روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی ۱۵ تا ۱۸ ساله،
در قالب word و در ۲۴ صفحه، قابل ویرایش.


چکیده تحقیق: 
در این پژوهش، تأثیر دو شیوه پیاده‌روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی ۱۵ تا ۱۸ ساله بررسی شد. 

۱۹ پسر غیرورزشکار ۱۵ تا ۱۸ ساله (۱۰ نفر در گروه فعالیت تداومی و ۹ نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه‌گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ذخیره و ظرفیت هوازی (با روش ۱۷۰ PWC روی دوچرخه کارسنج) در دو گروه همسان بود. 

صبح ناشتا پس از نمونه‌گیری پیش آزمون، افراد به ارتفاع ۳۰۰۰ متری کوه الوند انتقال یافتند تا ۱۴ کیلومتر را با زمان ۱۲۰ دقیقه و با شیب معین به طرف پایین کوه، پیاده‌روی نمایند. 

گروه فعالیت تداومی بدون استراحت، ۱۴ کیلومتر را با شدت درصد ضربان قلب ذخیره معادل میانگین  ضربان در دقیقه پیمودند. گروه تناوبی مجاز به ۲۳ قیقه استراحت تناوبی  (در هر ۳ کیلومتر۵ دقیقه) بودند و تحت شدت درصد ضربان قلب ذخیره، معادل میانگین  ضربه در دقیقه همین مسافت را طی کردند. 

پس از پایان فعالیت و در ۲۴ و ۷۲ ساعت ریکاوری باز هم نمونه‌گیری به عمل آمد، تا رفتار فیزیولوژیک آنزیم‌های CPK و LDH به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی درد در پاسخ به فعالیت پیاده‌روی مورد بررسی قرار گیرد. 

اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل وار
یانس اندازه‌گیری‌های تکراری و آزمون t تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد. 
میزان غلظت CPK  در هر دو گروه تداومی و تناوبی افزایش داشته است و اوج آنزیم CPK در ۲۴ ساعت ریکاوری (IU/L 554) معنی‌دار بود . با آن‌که انباشت LDH روند افزایشی داشته است. (IU/L 292)، اما، با الگوی تغییرات CPK در ریکاوری متفاوت می‌باشد. 

این یافته‌ها نشان می‌دهد که پایین آمدن از ارتفاعات به دو شیوه بدون استراحت یا با استراحت از جنبه اثرگذاری بر نشانگرهای CPK و LDH با هم تفاوتی ندارند. 
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x