تحقیق بررسی IUD روشی برای جلوگیری از بارداری

دانلود تحقیق بررسی IUD روشی برای جلوگیری از بارداری

تحقیق بررسی IUD روشی برای جلوگیری از بارداری

تحقیق بررسی IUD روشی برای جلوگیری از بارداری

دسته بندی مامایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تحقیق بررسی IUD روشی برای جلوگیری از بارداری در ۲۲ صفحه ورد قابل ویرایش

امروزه IUDهای جدید نه تنها از لحاظ پیشگیری از بارداری در حد قرصهای جلوگیری از حاملگی خوراکی موثرند بلکه در خیلی از مواردی که مصرف قرصهای ضد بارداری جایز نیست یا اصولاممنوع شده باشد IUD وسیله با ارزشی است که می توان آن را به کار برد.درحدود نیم قرن پیش اولین بار گرافنبرگ آلمانی حلقه ای فلزی رابه عنوان یک وسیله جلوگیری از حاملگی در داخل رحم قرار داد.تا مدتها این وسیله به کار می رفت ولی به علت شکل وجنس آن ونبودن آنتی بیوتیک به مقدار کافی معمولا بیماران دچار عوارضی نظیرعفونت سوراخ شدن رحم وخونریزی می شدند. بعدها با تغییر و اصلاح آن وجاگذاری صحیح IUDو فراوانی آنتی بیوتیکها عوارض آن نیز به حداقل رسید و تمایل بانوان به استفاده از IUDبتدریج بیشتر شد و بطوری که آمار نشان می دهد در سال ۱۹۶۵ کمتر از یک درصد زنان متاهل ودرسال ۱۹۷۶بیش از ۶ درصد زنان متاهل و۹درصدزنان بیوه از این وسیله استفاده کرده اند.در حال حاضر تخمین زده می شود که تقریبا ۶۰ میلیون زن در سرتاسر دنیاIUD را به عنوان یک وسیله جلوگیری از حاملگی به کار می برند و این در حالی است که تنها ۶ درصد زنان آمریکایی واروپایی از آن استفاده می کنندکه البته با توجه به تــبلیغات علیه IUDازنوع Dalkon shieldوارتباط آن با بیماری التهاب لگنی می توان این کاهش مصرف را توجیح کرد.شاید بتوان گفت که حدود ۸۰درصدIUDهادرچین مصرف می شود به عبارت دیگر حدود۴۰ میلیون زن در چین این وسیله را به کار می برند درحالی که در آمریکا پس از کنارگذاشته شدن IUDنوعDalkon shield سایرIUD ها از جمله loop Lippes و به دنبال آنcopper 7وTC 200بازار فروش خود را از دست دادند واین امر موجب گردیدکه سایر کشورها در مورد استفاده ازIUD به ارزیابی مجدد بپردازند.سازمان بهداشت جهانی معتقد است کنار گذاشتن این IUD ها در ایالات متحده آمریکا به لحاظ ملاحظات تجاری واقتصادی تولید کنندگان بوده است که تضمین کافی نداشته اند نه به خاطر سلامتی افراد به هر حال اخیرا دو نوعIUD وارد بازار آمریکاشده که هر دو به شکل Tهستند وبرای بهبود خاصیت ضد بارداری در آنها مس یا پروژسترون به کار رفته است.IUDدربرخی از کشورهای در حال توسعه یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین وسایل ضد حاملگی است که پس از یک معاینه پزشکی به کار می رود.سازمان بهداشت جهانی سلامت مصرف این وسیله را تاییدکرده ومعتقد است که در حال حاضر IUDاحتمالا موثرترین ومطمئن ترین وسیله برگشت پذیر تنظیم باروری است.

انواعIUD

چندین نوع وسیله داخل رحمی در شکلها اندازه هاوترکیبات مختلف فراهم شده ودر دسترس است .بعضی از این وسایل دارای مس یا پروژسترون هستند که IUDطبی نامیده می شود وبعضی دیگر که خنثی هستندIUDهای غیر طبی خوانده می شود.جنس IUDهای طبی از پلاستیک است که به آن مس یا پروژسترون اضافه شده است در گروهی از این دسته مس به وسعت ۲۰۰تا۲۵۰میلی متر مربع به کار رفته است( مانند۲۰۰Tcu و ۲۵۰Multiload) و در گروهی دیگر مقدار مس بیشتر یا توام با نقره است(مانندTCu220c Multi load 375 Tcu 380 A وnovat)

در موردTCu 380 Aباید گفت که اگر چه از سال ۱۹۸۲در سایر کشورها وارد بازار شد از سال ۱۹۸۸در آمریکا معرفی گردیداین IUDاز پلی اتیلن با سولفات باریم دارای خاصیت جلو گیری از عبور انرژی تشعشعی(حاجب تشعشع)ساخته شده که حاوی ۳۸۰ میلی مترمربع مس استTCu 380 Aیکی از موثرترین وسایل جلوگیری از بارداری با خاصیت و اثری بهتر از اثر عملی قرصهای جلوگیری از حاملگی نوع Combined است میزان حاملگی کمتر از یک درصد در سال اول استفاده و۴/۱درصد پس از ۶سال بوده استIUDهای آزاد کننده هورمون پروژسترون(Progestasert)38 میلی گرم پروژسترون دارند وقادرند روزانه۶۵ میکروگرم پروژسترون را به مدت یک سال آزاد کنند اگر چه IUDهای پروژسترون دار بایدهر ساله تعویض شود در ۱۰درصد مصرف کننده ها آمنوره ایجاد می کند ولی در عین حال دو اثر سودمند نیز دارد:یکی اینکه با کاهش خونریزی قاعدگی از بروزکم خونی جلوگیری می کند ودیگر آنکه موجب کاهش انسیدانس قاعدگی دردناک اولیه می گردد بعلاوهIUD های طبی واکنشی التهابی ایجاد می کنند که دارای اثرات موضعی است وممکن است نقشی در عمل جلوگیری از حاملگی داشته باشد هر چند که نقش صحیح ودقیق آنهادر جلوگیری از بارداری نا شناخته است.ازIUDهای غیر طبی میتوان به عنوان مثالLippes loopرا نام برد که از جنس پلی اتیلن ساخته شده ودر بیشتر کشورها به جز چین مورد استفاده قرار گرفته است.

بازگشت حاملگی بعد از IUD

با آنکهIUDخطر ابتلا به عفونت لگنی را که گاهی اوقات باعث نازایی لوله ای می شود افزایش می دهد ولی اکثر خانمهایی که استفاده ازIUD را ادامه نداده اند و به سرعت آن دسته از خانمهایی که هرگز ازIUDاستفاده نکرده اند حامله شده اند.

دو مطالعه کنترل شده در آمریکا گزارش می دهدکه در استفاده ازIUDدرمیان خانمهایی که به علت نازایی لوله ای بچه دار نشده انداحتمالا ۲ تا۳بار بیشتر از خانمهایی بوده که اولین فرزند خود را داشته اند.خطر نازایی لوله ای به طور بارزی بانوعIUD وتعداد مردانی که زنان مصرف کنندهIUDبا آنها روابط جنسی داشتند ارتباط داشته است.خطر نازایی لوله ای در زنان مصرف کننده قبلی IUDاندکی بیشتر از زنانی بوده است که هرگز ازIUD استفاده نکرده اند.خطر نازایی لوله ای در زنانی که فقط با یک مرد روابط جنسی داشته اند بدون در نظر گرفتن نوعIUDمصرف شده افزایش نداشته است اما در زنانی که با بیش از یک مردروابط جنسی داشته اند بسته به نوعIUD3تا۴بار بیشتر بوده است.استفاده ازIUDهای مسی در خانمهایی که یک بار زایمان کرده بودند باعث افزایش خطر نازایی آنان در آینده نشده است.

عوارضIUD

۱)عفونت:عفونت قسمت فوقانی دستگاه ژنیتال مهمترین خطری است که به همراه استفاده ازIUDوجود دارد.بررسیهای باکتری شناسی مدرن نشان می دهد که تقریبا در همه موارد بعضی از ارگانیزمها(شبیه فلور طبیعی واژن)و باکتریهای بیماری زا را می توان بعد از قرار دادنIUD در حفره رحمی پیدا کرد.اکثر این ارگانیزمها با دفاع طبیعی بدن از بین می روند اما گاهی می توانند موجب بروز اندومتریت سرویسیت یا به ندرت سبب بیماری التهاب لگنی شدیدتر چون سالپنژیت گردند.همچنین یک عفونت سوزاکی قبلی تشخیص داده نشده مخفی می تواند بعد از جا گذاری IUDفعال شود وبه بیماری التهاب لگنی منجر گردد که درمان فوری راایجاب می کند.تقریبا در ۲درصد زنان دراولین سال قرار دادن IUDمی توان بروز بیماری التهاب لگنی را انتظار داشت.در این رابطه طبق مطالعات دانشکده پزشکی کالیفرنیای جنوبی حدود۲ تا۳درصد زنانی کهIUDدارند در عرض یک سال دچار بیماری التهاب لگنی می شوند.همین بررسی نشان می دهدکه بیشترین موقع بروز عفونت به همراه IUDدر ۲هفته اول پس ازجاگذاری است واز آن به بعد تا۲هفته دیگر به حداقل می رسد وسپس به همین نسبت باقی می ماند.بررسیهای انجام شده در نایروبی وکنیا به اثرسودمند تجویز ۲۰۰میلی گرمDoxycycline از راه دهان به طور پروفیلاکتیک یک ساعت قبل از قرار دادنIUDاشاره کرده است که در این حالت در یک سوم موارد در گروه درمان شده کاهشی دربیماری التهاب لگنی در اولین ماه مشاهده شده است.به علاوه در یک سوم موارد مراجعه به کلینیک به علت درد یا خونریزی کمتر بوده است.در مطالعات اخیر نشان داده شده که مصرف کنندگانIUDبیش از افرادی که از سایر روشهای پیشگیری از حاملگی استفاده می کنند در معرض خطر بیماری التهاب لگنی قرار دارند.خطر پیدایش بیماری التهاب لگنی نه تنها بلافاصله بعد از قرار دادنIUDبلکه در تمام طول مدتی کهIUDدر رحم باقی است بالاتر خواهد بود واین خطردرمورد خانمهای نولی پار بیشتر از خانمهای مسن ومولتی پار(چندزا)است.همچنین زنانی با سابقه قبلی عفونت وآنان که شریک جنسی متعدد دارند بیشتر در معرض خطر بیماری التهاب لگنی هستند لذا به خانمهای جوان زیر ۳۰ سال که شریک جنسی ومقاربتهای متعدد دارند باید آگاهی داده شود که استفاده از IUDخطر پیدایش بیماری التهابی لگنی را در آنها افزایش میدهد.ظهور بیماری التهاب لگنی در خانمهایی کهIUDدارند نسبت به خانمهایی که فعالیت جنسی دارند ولی از هیچ وسیله پیشگیری از بارداری استفاده نمی کنندتقریبا ۵/۱ برابر است در عین حال باید مراقب بود که همIUDوهم وسایل جاگذاری ان استریل وعاری از عفونت باشد تا بدینوسیله از ورود باکتری به داخل رحم جلوگیری به عمل آید یا مقدار آن کاهش یابد.بعضی ها نوک لوله جاگذاری را به طور عادی با کرم آنتی بیوتیک یا ضد عفونی کننده آغشته وروان می کنند که امکان پیدایش عفونت را کاهش دهد.به هر حال عفونت جدی ترین عارضه در میان استفاده کنندگان ازIUDاست.مرگ به علت عفونت به همراهIUDنیز گزارش داده شده است که اساسا در خانمهای با سقط ناقص عفونی در حالی کهIUDدر رحم قرار داشته بوده است.نسبت مرگ ومیر به همراه استفاده از IUDبین ۱تا۱۰ مورد در یک میلیون استفاده کننده درسال است در حالی که این نسبت در میان مصرف کنندگان قرصهای جلوگیری از بارداری خوراکی بین۲۲تا۴۵مورد در یک میلیون مصرف کننده درسال است .نسبت بستری شدن در بیمارستان بین استفاده کننده از IUDومصرف کننده قرصهای جلوگیری از بارداری خوراکی یکسان است وبین ۳/۰تایک مورد در ۱۰۰زن در سال است.ضمنا در یک مطالعه بیشترین عامل بیماری التهاب لگنی رابهTrachomatis Chlamydiaیاneisseria gonorrhoeaeنسبت داده اند.

همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت

eppt.ir
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
Logo
Enable registration in settings - general
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart