تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیرشاغل

دانلود تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیرشاغل

تحقیق بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیرشاغل

تحقیق-بررسی-مقایسه-ای-خصیصه-سلطه-گری-و-سلطه-پذیری-در-زنان-شاغل-و-غیرشاغل

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیرشاغل،
در قالب word و در ۵۹ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده  

فصل اول:
مقدمه
موضوع پژوهش
بیان مسئله
فایده و اهمیت هدف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی

فصل دوم:
سلطه‌گر کیست؟ سلطه‌پذیر کیست؟
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه روان‌کاوی
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه فروید
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه یونگ
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه اریک فروم
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه راسل
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه آدلر
هم رنگی و هم نوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری
امنیت و مکانیزم‌های روانی آن در نقش سلطه‌گری و سلطه‌پذیری
قدرت و ایدئولوژی مسلط
ناکامی و خشم و پرخاشگری
ترس
تعصب
خصوصیت فرد متعصب
پیش‌داوری، قالب های فکری
جنسیت و نقش آن در سلطه‌پذیری
تحقیقات علمی انجام شده در رابطه با سلطه‌پذیری و نیاز به قدرت در جهان و ایران

فصل سوم:
نوع پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه منتخب
مشخصات گروه نمونه منتخب
ابزار پژوهش
روش اجرای پژوهش
اعتبار و روایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم:
بخش توصیفی
شاخص‌های مرکزی
بخش استنباطی و فرضیه‌ها

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات
منابع


چکیده تحقیق:
موضوع مورد بررسی در این پروهش، بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و زنان غیر شاغل می باشد. در این پژوهش، ما به این مطلب می پردازیم که ایا شاغل یا غیر شاغل بودن زنان در سلطه پذیری یا سلطه گری آن ها تاثیری دارد یا نه.

این که چگونه می توان رفتار فردی را تبیین کرد که در مقابل بالادستان محجوب و سر به زیر و حرف گوش کن، اما در مقابل زیر دستانش یا همسرش دیکتاتوری است زورگو و خشن، بررسی این که چه عواملی در میزان سلطه گری و سلطه پذیری انسان ها نقش دارد و چه تفاوتی میان زنان شاغل از نظر سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارد، مورد پژوهش قرار گرفته است.

شیوه انتخاب نمونه از این جامعه، خوشه ای تصادفی سیستماتیک می باشد که از این طریق تعداد ۶۰ نفر که شامل زن شاغل و ۳۰ زن غیر شاغل می باشد. یعنی کل زنان مشغول به کار در کارخانه لوازم پزشکی سوپا در در شهرستان کرج انتخاب شده است.

ابزار این پژوهش پرسش نامه (برن رویترBern Reuter) بوده که شامل ۱۲۵ سوال است و به جوانان و بزرگسالان اختصاص دارد و ۶ جنبه از شخصیت را اندازه می گیرد. این نوع آزمون، از نظر هزینه و زمان لازم برای اجرا مقرون به صرفه است. ضمناً اعتبار بالایی دارد و نتایچ آزمون در ۶ مقیاس استخراج می شود.
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x